Skip navigation


Samtlige partier står bag nyt patientombud

03-06-2010
PRESSEMEDDELELSE - Nu får danske patienter én samlet indgang til at klage, hvis de er utilfredse med en behandling. 130 personer skal sidde i den nye styrelse kaldet patientombuddet.

Før skulle en patient henvende sig forskellige steder, hvis han var utilfreds med en behandling, afhængigt af hvad han ville klage over. Nu kan alle patienter klage ét sted.

Samtidig åbnes der op for, at man kan klage over forløb og systemfejl, som for eksempel fejl i kommunikationen fra læge til læge eller fra afdeling til afdeling, hvor man tidligere kun kunne klage over enkelte sundhedspersoner, for eksempel hvis en læge stillede den forkerte diagnose eller udskrev den forkerte medicin.

Det bliver konsekvenserne af, at samtlige partier i dag trykkede på den grønne knap, da lovforslaget om en ny patientstyrelse, kaldet patientombuddet, var til vedtagelse i folketingssalen. Loven blev enstemmigt vedtaget.

Omkring 130 personer skal arbejde i det nye patientombud. De kommer fra Patientklagenævnet, Patientskadeankenævnet, Lægemiddelskadeankenævnet og Sundhedsstyrelsen.
Det nye ombud samler alle sager om klager, erstatninger og rapportering af utilsigtede hændelser.

Desuden vil alle patienter, der klager, automatisk blive tilbudt en dialog med regionen om den behandling, patienten har klaget over, inden der oprettes en egentlig klagesag. Det åbner for eksempel op for, at patienter kan få en undskyldning, inden der går jura i processen.
Beslutter patienten alligevel at gå videre med sagen som en klagesag, vil han automatisk blive tilbudt en bisidder til det følgende forløb.

Som en del af patientombuddet bliver der også oprettet et praksisudvalg, hvor patientorganisationer, de faglige organisationer, KL og Danske Regioner vil være repræsenteret. Praksisudvalget får til opgave at følge patientombuddets afgørelser og rådgive ombuddet om fremtidige afgørelser i sammenlignelige sager.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er glad for den brede opbakning til patientombuddet:

”Det vil give betydelige forbedringer for patienterne på flere måder: For det første får de nemmere ved at klage, fordi de forskellige klageinstanser bliver samlet i ét hus, og fordi der bliver flere muligheder for at klage. For det andet sikrer vi med det nye patientombud, at sundhedssystemet bliver bedre til at lære af sine fejl, fordi klagesager og sager om utilsigtede hændelser bliver samlet ét sted. For det tredje styrker vi patientorganisationernes repræsentation, så vi sikrer, at der bliver set på fejl og klager med patienternes øjne”, siger Bertel Haarder.

Patientombuddet vil betyde, at klagesager bliver behandlet hurtigere end i dag, fordi der bliver færre led i sagsbehandlingen. Det kan dog være, der vil opstå en pukkel i sagsbehandlingen umiddelbart efter, ombuddet er oprettet, fordi det muligvis vil få flere patienter til at klage, og fordi patientombuddet åbner op for nye klagemuligheder.

Det nye system for patientklager kan træde i kraft fra 1. januar næste år.


Sådan fungerer patientklagesystemet i dag:
(klik på billedet for at se stor størrelse)
 

Figur over patientklagesystemet i dag 

 
Sådan kommer patientklagesystemet fremover til at fungere:
(klik på billedet for at se stor størrelse)
Figur over det kommende patientklagesystem

Læs lovforslaget

Yderligere oplysninger
Specialkonsulent Helle Borg Larsen, tlf. 72 26 96 41
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 29-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |