Skip navigation


Kritisk syge skal være sikre på at få deres erstatning

13-01-2010
PRESSEMEDDELELSE

To millioner danskere har en forsikring, der berettiger dem til erstatning, hvis de rammes af en kritisk sygdom, fx kræft eller hjerte-kar-sygdomme. Desværre har det vist sig, at ikke alle får den erstatning, som de har krav på. Det kan skyldes, at de ikke er opmærksomme på, at de kan få erstatning, eller at forsikringsselskabet ikke har kendskab til, at deres kunde har en kritisk sygdom.

En ny ordning sikrer nu, at patienter, som både har kritisk sygdom og er forsikrede, får et brev fra Sundhedsstyrelsen, som opfordrer dem til at kontakte deres forsikringsselskab, da de kan have krav på erstatning.

Ordningen fungerer ved at samkøre registeroplysninger fra Sundhedsstyrelsen og medlemsoplysninger fra forsikringsselskaberne. Patientoplysninger udleveres ikke til forsikringsselskabet, og løsningen er godkendt af Datatilsynet.

"Mennesker, der rammes af alvorlig sygdom, skal naturligvis have den erstatning, de har krav på. Alt andet er helt urimeligt, og derfor er jeg meget glad for den ordning," siger sundhedsminister Jakob Axel Nielsen.

Den nye ordning forventes at træde i kraft i 2. halvår 2010. Den er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og omfatter Forsikring & Pension, Finanstilsynet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Forsikrings- og pensionsbranchen finansierer modellen, mens Sundhedsstyrelsen står for driften.

Kontakt: Pressechef Mette Ebdrup, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tlf. 40 56 05 99


Sidst opdateret 09-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |