Skip navigation


Ny direktør for Patientombuddet

14-12-2010
PRESSEMEDDELELSE - Konstitueret direktør for Patientombuddet Steffen Egesborg Hansen bliver ny direktør for Patientombudet fra 1. januar næste år.

Regeringens ansættelsesudvalg har i dag efter indstilling fra indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder godkendt konstitueret direktør for Patientombuddet, Steffen Egesborg Hansen, som ny direktør for Patientombuddet.

Steffen Egesborg Hansen forventes at tiltræde som direktør den 1. januar 2011 i Patientombuddet.

Patientombuddet er en ny institution, der oprettes pr. 1. januar 2011, og som samler de forskellige klageinstanser i forhold til sundhedssystemet i én organisation. Omkring 130 personer skal arbejde i det nye patientombud. De kommer fra Patientklagenævnet, Patientskadeankenævnet, Lægemiddelskade-ankenævnet og Sundhedsstyrelsen. Det nye ombud samler alle sager om klager, erstatninger og rapportering af utilsigtede hændelser.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder udtaler:

”Jeg er glad for, at Steffen Egesborg udnævnes til direktør for det nye Patientombud. Steffen Egesborg Hansen har en solid faglig og ledelsesmæssig baggrund fra ministeriet, og han har igennem det seneste halve år forestået forberedelsen af den nye institution, som vi forventer os meget af. Patientombuddet betyder, at alle patienter fremover kan klage ét sted, og efter en opstartsfase vil klagesager blive behandlet hurtige end i dag, fordi der bliver færre led i sagsbehandlingen”.


Curriculum Vitae:

Steffen Egesborg Hansen er 56 år og uddannet cand. Polit. i 1980 fra Københavns Universitet.

1981-1988: Fuldmægtig i Praktiserende Lægers Organisation
1988-1999: Fuldmægtig/specialkonsulent i Sundhedsministeriet
1999-2003: Social- og Sundhedsråd/Sundhedsråd ved Danmarks Faste repræsentation ved EU, Bruxelles
2003-2008: Kontorchef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2008-2010: Afdelingschef i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Fra juli 2010: Konstitueret direktør i Patientombuddet (forberedelse af Patientombuddets start den 1. januar 2011)


Sidst opdateret 14-12-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |