Skip navigation


Elektroniske Livstestamenter

29-03-2007
PRESSEMEDDELELSE - Nu bliver det muligt at oprette et Livstestamente elektronisk på sundhed.dk. Nu bliver det muligt at oprette et Livstestamente elektronisk på sundhed.dk.

Fra den 29. marts 2007 er det muligt at oprette et Livstestamente via sundhedsportalen sundhed.dk. Det betyder, at enhver, der er fyldt 18 år og ikke er under værgemål, nu også kan oprette et Livstestamente elektronisk. Man kan som hidtil også vælge at udfylde en blanket og sende denne til Rigshospitalet. Alle Livstestamenter registreres fortsat i samme register, som hedder Livstestamenteregisteret.

Med den elektroniske ordning bliver det nemmere for borgerne at oprette et Livstestamente. Man kan vælge at oprette sit Livstestamente elektronisk både med og uden brug af digital signatur.

Hvad er et Livstestamente?

Med et Livstestamente sikrer man sig medbestemmelse over egen behandling, hvis man skulle komme i en situation, hvor læger og pårørende ikke kan komme i kontakt med én og aldrig vil komme det igen.

I et Livstestamente kan man fortælle lægerne, at hvis man er uafvendelig døende, ønsker man ikke længere at blive behandlet alene for at forlænge livet. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis man er i slutfasen af en alvorlig sygdom og ikke viser tegn på bedring eller lindring som følge af behandling.

Man kan også fortælle, at hvis man ligger hjælpeløs hen og håb om bedring er udelukket, ønsker man heller ikke at blive behandlet for at forlænge livet. Et eksempel herpå er patienter, der er meget svært hjerneskadede og ude af stand til at klare sig selv og derfor er fuldstændig afhængige af andres hjælp.

Når men opretter et Livstestamente, skriver man ikke under på, at man ønsker aktiv dødshjælp - man fremsætter derimod alene et ønske om, at man ikke bliver holdt i live i en situation, hvor man er ude af stand til at ytre sig, og hvor alt håb om bedring er opgivet.

Der er et gebyr på 50 kr. for at oprette et Livstestamente, og man kan til enhver tid ændre eller helt tilbagekalde testamentet.

Reglerne om Livstestamenter findes i sundhedsloven §§ 26 og 27.

Læs mere på: www.sundhed.dk

Kontakt: sum@sum.dk / tfl.: 72 26 93 00

Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |