Skip navigation


Sundhedsministeriet får åbne postlister

16-12-2014
Nyhed - Fra årsskiftet får Sundhedsministeriet åbne postlister som led i en 2-årig forsøgsordning.

Forsøgsordningen har baggrund i den reviderede offentlighedslov, der trådte i kraft 1. januar 2014. Formålet med åbne postlister er at give borgere og medier bedre mulighed for at få indsigt i den offentlige forvaltnings arbejdsgange.

Fra den 6. januar 2015 vil der derfor på Sundhedsministeriets hjemmeside findes en åben postliste med oplysninger om de breve, e-mails mv., som ministeriet har modtaget eller afsendt i perioden fra den 1. januar til den 5. januar 2015. Derefter vil der hver arbejdsdag i forsøgsperioden blive offentliggjort en ny postliste med oplysninger om ind- og udgående post, der er registreret på ministeriets postliste den foregående dag.   

Hvornår kan post ses på postlisten?
Oplysningerne vil som hovedregel kunne ses på hjemmesiden 1-2 arbejdsdage efter, posten er modtaget eller afsendt. Der vil dog kunne forekomme afvigelser, hvis de relevante sagsbehandlere er forhindret i at journalisere, fx som følge af tjenesterejse, kursusdeltagelse, ferie eller sygdom.   

Hvilke oplysninger kommer på postlisten?
Postlisten vil indeholde datoen for modtagelse eller afsendelse, navnet på modtageren eller afsenderen eller karakteren af henvendelsen (fx ”borgerhenvendelse”, hvis det er enkeltperson, som har rettet henvendelse eller er modtager), en kort tematisk beskrivelse af indholdet (titel) samt sagsnummer og dokumentnummer.   

Selve dokumenterne (breve, e-mails mv.) bliver ikke offentliggjort. Eventuelle anmodninger om aktindsigt i dokumenter, som fremgår af postlisten, vil blive behandlet efter de almindelige regler om aktindsigt.  

Som udgangspunkt vises oplysninger om alle afsendte og modtagne dokumenter på postlisten. Sager, dokumenter og oplysninger, der er undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedsloven, vil dog ikke fremgå af postlisten. Det betyder, at eksempelvis oplysninger om ministeriets korrespondance på disse områder typisk ikke vil indgå i postlisten:   

·          Lovforslag, der ikke er fremsat

·          Ministerbetjeningsdokumenter

·          Dokumenter omfattet af folketingspolitikerreglen

·          Korrespondance med sagkyndige vedr. retssager

·          Personalesager   

Navne på fysiske personer (borgere) vil ikke fremgå af postlisten. Det samme gælder andre oplysninger om enkeltpersoners private forhold samt personfølsomme oplysninger, som er underlagt tavshedspligt.    

Navne på juridiske personer, fx offentlige myndigheder, nationale og internationale organisationer, foreninger og virksomheder, vil derimod som hovedregel fremgå af postlisten.    


Sidst opdateret 16-12-2014
Yderligere oplysninger:

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Kaj Nørrehede Christensen
Tlf.: 72 26 95 29
Mail: 
knc@sum.dk  eller


Pernille Seaton
Tlf.: 72 26 93 41
Mail: pse@sum.dk


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |