Skip navigation


Ny struktur, effektivisering og tilpasning i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

02-02-2012
PRESSEMEDDELELSE

Regeringens initiativ om ”Effektiv administration i staten” og generel tilpasning til de kommende års økonomiske rammer betyder større ændringer på ministerområdet for sundhed og forebyggelse.

Torsdag den 2. februar er medarbejderne i ministeriet blevet orienteret om besparelser og omlægninger i ministeriet. De konkrete afskedigelser vil blive varslet inden månedens udgang.

I finansloven for 2012 er der under overskriften Effektiv Administration i Staten indarbejdet et sparekrav i den statslige administration på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013. Hertil kommer et budgetmæssigt efterslæb og en generelt faldende bevilling på ministerområdet de kommende år. Samlet set skal der på ministerområdet spares ca. 108 mio. kr. i 2013, stigende til 125 mio. kr. i 2015.

Tilpasningen består overordnet set af 3 initiativer:

  • Strukturelle tilpasninger, hvor institutioner og styrelser sammenlægges.

  • Etablering af administrative fællesskaber.

  • Gennemførelse af en lang række institutionsspecifikke initiativer og reduktioner.

Som led i de strukturelle tilpasninger lægges bl.a. Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen sammen til en ny Sundhedsstyrelse. Endvidere oprettes en ny styrelse med ansvar for smitteberedskab og overvågning samt sundhedsdokumentation. Den nye styrelse samler det nuværende Statens Serum Institut, National Sundheds-it og dokumentationsopgaverne i Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen samt DRG fra departementet.

Udover tilpasningerne er der taget initiativer til nedbringelse af lønudgifter og øvrige udgifter, herunder nedlæggelse af en række ledige stillinger, tilbud om fratrædelsesordninger og omplacering.

Det er ikke muligt at opnå de nødvendige reduktioner af lønsummen alene ad denne vej, og ministeriet er derfor nødt til at afskedige et antal medarbejdere.

Det betyder alt i alt, at der i 2015 forudsættes at være nedlagt i størrelsesordenen 140 fuldtidsstillinger. De mest omfattende personalereduktioner finder sted i Departementet og i den nuværende Sundhedsstyrelse.

”Ministeriet har i dag startet en omfattende omstrukturering, der skal sikre et fokus på regeringens prioriteter og et godt og moderne sundhedsvæsen til gavn for patienterne”, siger departementschef Per Okkels.

”Ministeriet er samtidig nødt til at tilpasse økonomien. I den forbindelse er det desværre umuligt at komme uden om at foretage afskedigelser.”

Læs mere:

Omorganisering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse  

Organisationsdiagram og topledelsen    

Notat om ministerområdets økonomiske situation


Sidst opdateret 02-02-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |