Skip navigation


Regeringen vil investere 5 milliarder kroner i bedre sundhed

21-08-2014
PRESSEMEDDELELSE - Med et større milliardbeløb vil regeringen styrke sundhedsvæsnet, så patienterne kan få bedre behandling. Det fremgår af en ambitiøs sundhedsstrategi, som sundhedsminister Nick Hækkerup har præsenteret i dag. Flere danskere skal overleve en kræftsygdom, kroniske sygdomme skal opdages tidligere, de praktiserende læger skal styrkes, patienterne skal inddrages mere i egen behandling, og kvaliteten i sundhedsvæsnet skal løftes.


Det er hovedoverskrifterne i regeringens sundhedsstrategi ’Jo før – jo bedre’, som statsminister Helle Thorning-Schmidt og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager sammen med sundhedsminister Nick Hækkerup i dag har offentliggjort på et pressemøde.

Med strategien er regeringen parat til at investere 5 milliarder kroner i danskernes sundhed over de næste fire år, og det overordnede mål er, at alle danskere skal have den bedste behandling i sundhedsvæsnet.

”Det skal være sådan i Danmark, at alle har lige gode muligheder for at leve et godt og langt liv og få den bedste behandling, hvis de bliver syge. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi investerer i vores offentlige sundhedsvæsen og sætter os en række ambitiøse mål, som vi er parate til at blive målt på”, siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

I sundhedsstrategien opstiller regeringen mål frem mod 2025 for patienter med kræft og kroniske sygdomme.

På kræftområdet er målsætningen, at tre ud af fire kræftpatienter skal være i live fem år efter, de har fået en kræftdiagnose. I dag er det godt halvdelen, der lever fem år eller mere.

Og for patienter med kroniske sygdomme er målene at reducere antallet af akutte indlæggelser og andelen af genindlæggelser af KOL- og diabetes-patienter med 20 procent. Det svarer til 6.000 færre akutte indlæggelser på sygehusene. 

Læs ’Jo før – jo bedre – tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår’ (PDF)

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Søren Lippert, tlf.: 23 23 00 03.
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.

Fakta om regeringens sundhedsstrategi
I årene 2015-2018 er der afsat 5 milliarder kroner til strategiens fem hovedelementer:

  • Flere skal overleve en kræftsygdom  – 1,1 milliarder kroner
  • Kroniske sygdomme skal opdages tidligere, og de svageste patienter skal have ekstra hjælp – 1,5 milliarder kroner
  • De praktiserende læger skal have bedre rammer – 1 milliarder kroner
  • Patienter og pårørende skal inddrages mere i behandlingen – 295 millioner kroner
  • Større synlighed og åbenhed om sundhedsvæsnets resultater skal give bedre kvalitet i behandlingen – 1,1 milliarder kroner

Faktaark
1. Oversigt – oversigt over økonomi for initiativer 
2. Kræft – tidlig opsporing i almen praksis
3. Kræft – udvidet kapacitet og skånsom kirurgi på sygehusene
4. Kræft – kræftramte børn
5. Kronikere - Målrettet sundhedstjek
6. Kronikere – Forpligtende forløbsplaner 
7. Kronikere – Lungesatsning
8. Almen praksis - Tværgående om modernisering af almen praksis
9. Patientinddragelse – Inddragelse af patienter og pårørende i beslutninger
10. Patientinddragelse – Patienterne viden skal inddrages i behandlingen
11. Patientinddragelse – Patientens adgang til journaloplysninger
12. Patientinddragelse - Telemedicin
13. Kvalitet – Synlighed og data ud i klinikken
14. Kvalitet – Udgående kvalitetsfunktion
15. Kvalitet – Ny kvalitetsmodel 
16. Kvalitet – Nationalt program for ledelse
17. Kvalitet – Kvalitetspulje og omstilling af finansiering
18. Kvalitet - Rene sygehuse 


Sidst opdateret 29-06-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |