Skip navigation


Haarder fjerner bøvl med 29 initiativer på Indenrigs- og Sundhedsområdet

15-03-2011
PRESSEMEDDELELSE – Ministeren præsenterer nu 29 initiativer, som skal være med til at fjerne bøvl på indenrigs- og sundhedsområdet.

Apotekerne på sygehusene skal ikke længere lave særlige regnskaber til Lægemiddelstyrelsen.
Kommunerne skal selv kunne bestemme, om de vil annoncere salg af faste ejendomme i den lokale presse eller f.eks. på internettet.
Den enkelte borger skal have adgang til opdaterede oplysninger om sin egen vaccinationsstatus.

Det er tre af i alt 29 initiativer til, hvordan man fjerner bøvl og bureaukrati for borgere og ansatte i kommuner og sundhedsvæsenet, som indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder nu fremlægger.  

Initiativerne er kommet til bl.a. med hjælp fra borgere, ansatte i kommunerne og i sundhedsvæsenet og ansatte i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indenrigs- og sundhedsministeren iværksatte i efteråret en lang række tiltag for at indsamle gode idéer til afbureaukratiseringsforslag, bl.a. ”Væk med bøvlet, Bertel” på ministeriets hjemmeside og gennem en intern konkurrence for ansatte i ministeriet og de tilhørende styrelser, hvor de ti bedste forslag blev belønnet med en middag med ministeren.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Det er herligt, at vi har fået så mange ideer til, hvordan vi fjerner bøvl og bureaukrati for borgere og for ansatte i kommunerne og i sundhedsvæsenet, og at ideerne er så forskellige. Enkelte af ideerne er allerede gjort til virkelighed, nogle kræver lovændringer, som skal vedtages i Folketinget, og andre ideer skal vi kigge nærmere på. Jeg vil gøre mit til, at så mange af ideerne som muligt bliver ført ud i livet, for det er vigtigt, vi får ryddet op i bøvlede regler og overflødige krav.”


Med de 29 initiativer giver indenrigs- og sundhedsministeren et overblik over eksisterende og nye initiativer på ministerområdet, men afbureaukratiseringsøvelsen er langt fra færdig endnu.
Du kan således stadig komme med forslag til, hvordan der bliver mindre bøvl eller sende gode ideer til Bertel Haarder.

Kommuner kan også stadig udfordre statslige krav og regler via udfordringsretten.

Desuden vil regeringen sætte gang i et frikommuneforsøg, hvor fem kommuner kan blive fritaget for statslige regler.
Endvidere foregår der en analyse af statsforvaltningerne med henblik på at effektivisere og afbureaukratisere deres arbejde. Endelig er Indenrigs- og Sundhedsministeriet i løbende i dialog med både Danske Regioner og KL om forslag til at forenkle og afbureaukratisere.


Se notat med liste over de 29 initiativer


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Erich Erichsen, tlf. 72 26 94 42
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17

Sidst opdateret 29-05-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |