Skip navigation


Sundhedsministeriet afviser kritik af ministeriets undersøgelse af Lars Løkke Rasmussens bilag

20-05-2008
PRESSEMEDDELELSE - Ekstra Bladet har i avisen i dag rettet kritik af Sundhedsministeriets gennemgang af daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens repræsentationsbilag i perioden 2002-2007. Det hævdes bl.a. i artiklen, at ministeriet burde have krævet yderligere udgifter betalt af Venstre. Læs mere.

Ekstra Bladet har i avisen i dag rettet kritik af Sundhedsministeriets gennemgang af daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens repræsentationsbilag i perioden 2002-2007. Det hævdes bl.a. i artiklen, at ministeriet burde have krævet yderligere udgifter betalt af Venstre. 

Ministeriet fastholder, at Venstre alene skulle tilbagebetale et beløb på knap 10.000 kr. som anført i ministeriets undersøgelse af 7. april 2008.

De bilag, som de omtalte møder knytter sig til, er kendte af ministeriet og er alle godkendt til betaling af ministeriet. Det drejer sig i alle tilfælde om kantineregninger i forbindelse med møder i ministeriet.

Ministeriet har i sin undersøgelse grundigt gennemgået bilag for 2002 til 2007, og i detaljer kantineregninger for 2004. Se ministeriets undersøgelse. Derfor er der intet nyt i Ekstra Bladets omtale af bilag på mindre beløb for interne møder.

Ekstra Bladets liste over møder, der efter avisens opfattelse burde have været betalt af Venstre, drejer sig om møder med almindelig mødeforplejning, som falder under bagatelgrænsen. Ligeledes omfatter listen møder med f.eks. andre ministre og embedsmænd. Sådanne møder skal selvfølgelig ikke betales af Venstre.

Departementschef Christian Schønau udtaler: ”Når ministeren har gæster i ministeriet, så sørger vi rutinemæssigt for f.eks. et rundstykke, en kop kaffe eller anden let forplejning. Det giver vi til alle, uanset hvilket parti de tilhører, eller om de er embedsmænd, politikere eller en skoleklasse på besøg. Det er almindelig høflighed, som vi ikke kræver refunderet hos gæsterne.


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |