Skip navigation


Vildledende omtale i Ekstra Bladet af repræsentationsudgifter og bogføring i det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium

01-04-2008
PRESSEMEDDELELSE - Ministeriet må klart afvise den vildledende fremstilling i artiklen.

Ekstra Bladet har den 1/4 2008 skrevet en artikel om manglende kontrol med udgifterne i Indenrigs- og Sundhedsministeriet under Lars Løkke Rasmussens ministerperiode. Ekstra Bladet henviser bl.a. til at der i 2004 har været afholdt 171 møder med ukendte deltagere og formål, som har kostet ca. 60.000 kr.

Ministeriet må klart afvise den vildledende fremstilling i artiklen.

De i Ekstra Bladet omtalte serveringer er bestilt af embedsmænd, og godkendt af embedsmænd i ministeriet i overensstemmelse med ministeriets regler og praksis. 

Artiklen refererer til den interne repræsentation i ministeriet, med udgangspunkt i ministerens virke. Der er tale om mange bilag, som dækker over servering fra ministeriets kantine til ministerkontor og ministermødelokaler, til forskelligt mødeformål. Det vedrører typisk interne møder mellem minister og embedsmænd, eller møder mellem minister og eksterne gæster. I de fleste tilfælde er der supplerende dokumentation for den konkrete anledning i ministerens mødekalender. I andre tilfælde er der oftest tale om udgifter i petitessestørrelsen, som ikke kan give anledning til kritik. Eksempelvis har der næsten dagligt været leveret en tallerken overskåret frugt til mødelokalerne. Der er naturligvis ikke ført regnskab eller dokumentation over, hvem der har forsynet sig med et stykke æble eller tilsvarende under dagens række af møder.

Konkret har Ekstra Bladet som dokumentation fremhævet et eksempel i form af et bilag fra 28/5 2004. Det konkrete arrangement, som er blevet bestilt og godkendt af embedsmænd i ministersekretariatet, vedrører servering af kage, frugt m.v. til 60 personer leveret af ministeriets kantine. Anledning fremgår rigtig nok ikke af bilaget, men ved opslag i ministeriets kalendere fremgår det, at der i det pågældende mødelokale i løbet af eftermiddagen er afholdt flere større møder med interesseorganisationer mfl. i forbindelse med kommunalreformarbejdet.  Der er med andre ord tale om et helt rutinemæssigt og legitimt formål – og under alle omstændigheder ikke en disposition, der kan bebrejdes den daværende minister.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er efter ønske fra finansministeren i gang med at foretage en samlet gennemgang af den daværende indenrigs- og sundhedsministers repræsentationsudgifter i perioden fra 2002 til 2007. Når denne gennemgang er færdig, vil ministeriet forholde sig samlet til sagen.

Kontakt: Sekretariatschef Kaj Nørrehede Christensen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tlf. 7226 9320, E-post knc@sum.dk.


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |