Skip navigation


Forsøgsordning med medicinsk cannabis på vej

08-11-2016
PRESSEMEDDELELSE - Patienter med eksempelvis kræft, multipel sclerose eller rygmarvsskade kan fra 2018 få lægeordineret medicinsk cannabis. Det ligger fast, efter at satspuljepartierne er blevet enige om en ny forsøgsordning.

Venstre-regeringen har i tilknytning til satspuljeaftalen 2017-2020 indgået en delaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at igangsætte en 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis til en afgrænset patientgruppe.

Aftalen betyder, at patienter med en række udvalgte sygdomme og symptomer, der tidligere har været i behandling med relevante, godkendte lægemidler, kan få ordineret medicinsk cannabis på den enkelte læges ansvar.

Forsøgsordningen, som træder i kraft 1. januar 2018, skal gøre det muligt for nogle af de patienter, som i dag medicinerer sig selv, at blive behandlet lovligt med medicinsk cannabis i sundhedsvæsnet.

Der afsættes i alt 22 mio. kr. til forsøgsordningen, der skal etableres ved et lovforslag, som forventes at blive fremsat i oktober 2017 og vedtaget inden udgangen af samme år.

Forsøgsordningen vil blive evalueret, så folketingspolitikerne kan beslutte, om den evt. skal gøres permanent.

Læs 'Aftale om forsøgsordning med medicinsk cannabis' (PDF)

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.

Satspuljepartierne kan kontaktes på følgende telefonnumre:
Flemming Møller Mortensen, sundheds- og forebyggelsesordfører, Socialdemokratiet, tlf.:  61 62 46 91.
Ane Halsboe-Jørgensen, satspuljeordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 33 37 40 68.
 
Liselott Blixt, sundheds- og psykiatriordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 61 62 46 26.
Jeppe Jakobsen, ældreordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 61 62 45 14.
 
Jane Heitmann, sundheds-, psykiatri- og ældreordfører, Venstre, tlf.: 61 62 51 96.
Hans Andersen, MF, medlem af Sundheds- og Ældreudvalget, Venstre, tlf.: 33 37 55 00.
 
May-Britt Kattrup, sundheds-, psykiatri- og ældrefører, Liberal Alliance, tlf.: 61 62 45 74.
 
Carolina Magdalene Maier, MF, Alternativet, tlf.: 61 62 46 59.
Pernille Schnoor, sundheds-, handicap-, psykiatri- og ældreordfører, Alternativet, tlf.: 61 62 44 55. 
 
Lotte Rod, sundhedsordfører, Radikale Venstre, tlf.:  33 37 47 06.
 
Kirsten Normann Andersen, sundheds- og ældreordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 61 62 30 40.


Sidst opdateret 08-11-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |