Skip navigation


Ny analyse: Kopimedicin er billig i Danmark

26-09-2014
NYHED - Kopimedicin er 15 til 20 procent billigere i Danmark end i en række udvalgte europæiske lande. Det viser en ny analyse, som Sundhedsministeriet offentliggør i dag. Sundhedsministeren glæder sig på forbrugernes vegne over de lave danske priser.

Når en dansker lægger vejen forbi apoteket for at købe receptpligtig medicin, vil han eller hun ofte slippe billigere end eksempelvis en irlænder eller en nordmand. I hvert fald hvis den receptpligtige medicin er en af de mange typer kopimedicin, der findes på markedet. Det konkluderer en ny analyse af medicinpriserne i Danmark, som COWI har foretaget for Sundhedsministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner.
 
I analysen sammenlignes de danske priser på kopi- og originalmedicin med priserne i henholdsvis Sverige, Norge, Finland og Irland. Og analysen viser, at priserne i de tre udvalgte lande er betydeligt højere på medicin, der er i såkaldt generisk konkurrence – dvs. at der er flere konkurrerende produkter af kopimedicin med samme virksomme stof på markedet. Ifølge COWI’s analyse er de danske priser således mellem 15-20 procent billigere.  
 
"De lave priser på medicin uden patent, vi har herhjemme, gavner forbrugerne. Samlet set sparer danskerne milliarder af kroner på deres medicinindkøb, fordi vi har et effektivt system, der sikrer, at der er hård konkurrence mellem medicinalfirmaerne, og det presser priserne i bund", siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

Forklaringen på de lave danske priser skal efter alt at dømme findes i de danske regler om generisk substitution, der betyder, at apotekerne har pligt til at tilbyde den billigste kopimedicin til forbrugerne.

Priserne på medicin, der sælges på apotekerne fastsættes hver 14. dag, hvor leverandørerne skal melde deres priser ind til Sundhedsstyrelsen og konkurrere om at vinde hele markedet for en 14-dagesperiode.

Ordningen med 14-dages udbud skaber en hård konkurrence og betyder, at både producenter og parallelimportører kan sælge små partier af medicin i Danmark og ofte til lave priser. Og derfor er der mange generiske producenter og parallelimportører på markedet for medicin for den almindelige danske forbruger.

Udover at sammenligne priser vurderer analysen, om det offentlige kan spare penge ved at ændre organiseringen af indkøb af medicin i primærsektoren. Mere konkret har COWI set på potentialet ved at overgå til en indkøbsmodel med centrale udbud, som det er tilfældet på sygehusområdet, hvor regionernes indkøbsorganisation, Amgros, står for indkøb af medicin.

Ifølge COWI  kan Amgros købe generiske lægemidler omkring 15 pct. billigere, men på trods af besparelsespotentialet ved centrale udbud er COWI tilbageholdende med at anbefale en ændring af den nuværende model. Det hænger bl.a. sammen med, at det samlet set er uvist, om eventuelle opnåede besparelser kan realiseres og står mål med de afledte risici, der er ved at ændringerne. 

Læs 'Analyse af indkøb af lægemidler i primærsektoren' (PDF) 

Fakta om analysen:
COWI har sammenlignet udvalgte medicinpriser i Danmark med priserne i fire udvalgte lande: Sverige, Norge, Finland og Irland.

Formålet er at vurdere, om det offentlige kan spare penge ved at ændre organiseringen af indkøb af medicin i primærsektoren, uden at de grundlæggende principper om kvalitet, forsyningssikkerhed mv. sættes over styr.

I forbindelse med analysen er der gennemført besøg i alle fire lande, hvor centrale aktører er blevet interviewet, og informationer og prisdata er blevet valideret.


Sidst opdateret 26-09-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |