Skip navigation


Nyt lovforslag giver bedre adgang til medicin og rådgivning

07-11-2014
NYHED – Apotekerne er en vigtig del af vores sundhedsvæsen, og borgere skal have adgang til medicinkøb og rådgivning af faguddannet personale, uden at de skal ud på en hel dagsrejse. Derfor er jeg meget tilfreds med den opbakning, der var i Folketinget i dag, til en modernisering af apotekersektoren, siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

Folketinget har i dag 1. behandlet et lovforslag, der skal modernisere apotekersektoren.

Lovforslaget skal bl.a. give danskerne nemmere adgang til at købe eller hente receptpligtig medicin flere steder end hidtil. Fremover må der som udgangspunkt ikke være mere end 15 kilometer til det nærmeste apotek, 10 kilometer til den nærmeste apoteksfilial og 5 kilometer til det nærmeste apoteksudsalg.

Med lovforslaget lægges op til, at en apoteker vil kunne drive op til otte receptekspederende enheder, der kan åbnes både som selvstændige butikker og som shop-i-shops - i eksempelvis et supermarked - eller på et af de større sygehuse.

”Jeg synes, vi har fundet en god balance med det her lovforslag. Apoteksejere får friere adgang til at åbne apoteksfilialer og apoteksudsalg som supplement til deres apotek. Samtidig kan de også blive pålagt at have en filial eller et apoteksudsalg i et område. På den måde kan vi sikre, at ingen skal ud på en meget lang tur for at få fat i deres receptpligtige medicin,” siger Nick Hækkerup.

Læs 'Forslag til lov om ændring af apotekerloven' (L 35) på Folketingets hjemmeside

De nye regler forventes at træde i kraft i 1. juli 2015.

Fakta om apoteker og apoteksenheder

Apotek:
Et apotek er en organisatorisk selvstændig enhed, hvortil der kan være knyttet andre apoteksenheder. Apoteker ekspederer recepter ved borgernes umiddelbare henvendelse. På apoteker skal der være en farmaceut til stede i hele åbningstiden.

Apoteksfilial: En apoteksfilial er en afdeling af et apotek, som drives under apotekerens ansvar i selvstændige lokaler og med et af apotekeren ansat apoteksfagligt personale, dvs. farmaceuter og farmakonomer. På en apoteksfilial sker der – ligesom på apoteket – ekspedition af recepter ved borgernes umiddelbare henvendelse. Hvis en filial kun er bemandet af farmakonomer, skal apotekeren sørge for en skriftlig instruks, der beskriver, hvor en farmaceut skal kontaktes.

Apoteksudsalg: Et apoteksudsalg er en enhed, der er knyttet til et bestemt apotek og drives af apotekeren i selvstændige lokaler med et af apotekeren ansat apoteksfagligt personale, dvs. farmakonomer. I modsætning til apoteksfilialer kan apoteksudsalgene ikke umiddelbart ekspedere recepter. Recepter sendes til apoteket, og den ekspederede recept samt lægemidlet returneres herefter til apoteksudsalget til udlevering. Fra apoteksudsalg forhandles også håndkøbslægemidler og frihandelsvarer.

Håndkøbsudsalg: Et håndkøbsudsalg forsynes med håndkøbslægemidler fra det apotek, det er knyttet til. Et håndkøbsudsalg fungerer samtidig som medicinudleveringssted. Håndkøbsudsalget er typisk indrettet hos en anden handlende (f.eks. i en købmandsforretning). Apotekeren har det overordnede ansvar for varelageret og håndteringen.

Medicinudleveringssted:
Fra et medicinudleveringssted udleveres lægemidler og andre varer, som forud er bestilt på apoteket. Lægemidlerne udleveres i forseglede poser med patientens navn anført uden på posen.

Online-apotek: Et apotek der kun sælger medicin via internettet.


Sidst opdateret 18-02-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |