Skip navigation


Advokatundersøgelse vedrørende kontrastmidlet Omniscan

23-06-2011
PRESSEMEDDELELSE - Den uafhængige advokatundersøgelse vedrørende kontrastmidlet Omniscan offentliggøres hermed.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder offentliggør i dag alle dele af en rapport fra advokat Jens Rostock-Jensen om Omniscan-sagen.   

Rapporten blev i november sidste år kun offentliggjort i anonymiseret form, fordi den indeholder advokatens vurdering af en række navngivne medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen.

Da advokatundersøgelsen kun bygger på skriftligt materiale, har medarbejderne haft lejlighed til at udtale sig om rapportens oplysninger om dem. På forskellige punkter er de uenige i advokatens fremstilling af faktiske forhold i sagen.

Efter advokatens opfattelse var der grundlag for at indlede sager om ansættelsesretlige reaktioner i forhold til 3 medarbejdere. Det spørgsmål har ministeriet forelagt for Kammeradvokaten. Ud fra flere sagsoplysninger og udtalelser fra medarbejderne vurderer Kammeradvokaten ikke, at der er grundlag for ansættelsesretligt ansvar for nogen.


Bertel Haarder siger:

”Jeg har taget Kammeradvokatens indstilling til efterretning. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu helt afsluttet behandlingen af de personalemæssige spørgsmål i Omniscan-undersøgelsen, og der vil ikke blive foretaget ansættelsesretlige skridt i forhold til nogen af Lægemiddelstyrelsens medarbejdere. Jeg offentliggør derfor, med undtagelse af enkelte koder, hele undersøgelsesrapporten.”


Advokatundersøgelse vedrørende Omniscan af advokat Jens Rostock-Jensen, Advokatfirma KromannReumert, november 2010 offentliggøres på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Læs advokatundersøgelsenOm Omniscan-sagen

Da flere svært nyresyge har fået sygdommen nefrogen systemisk fibrose (NSF) ved MR-skanning med kontrastmidlet Omniscan, iværksatte den daværende sundhedsminister i oktober 2009 en uvildig advokatundersøgelse af sagsforløbet ved godkendelse og overvågning af dette lægemiddel. Undersøgelsen viste bl.a., at Lægemiddelstyrelsen ved en fejl tillod brug af Omniscan til svært nyresyge uden specifikt at tage stilling til doseringen til denne patientgruppe. Lægemiddelstyrelsen har erkendt og dybt beklaget denne fejl.

Den faglige opfølgning på sagen er iværksat og følges tæt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet


Yderligere oplysninger
Kontorchef Dorthe E. Søndergaard, tlf. 72 26 95 00 


Sidst opdateret 23-06-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |