Skip navigation


Offentliggørelse af advokatundersøgelse vedrørende Omniscan

12-11-2010
PRESSEMEDDELELSE - Den uafhængige advokatundersøgelse vedrørende kontrastmidlet Omniscan offentliggøres hermed.

Undersøgelsen blev iværksat i oktober 2009 af den daværende minister for sundhed og forebyggelse efter ønske fra Sundhedsudvalget og overdraget til ministeren 9. november 2010.

Sagen drejer sig om, at en række svært nyresyge har fået alvorlige følgevirkninger efter MR-skanning med kontrastmidlet Omniscan. Følgevirkningerne består i skader på hud og bevægeapparat diagnosticeret som nefrogen systemisk fibrose (NSF).

Ifølge Kommissoriet er advokatens hovedopgave at gennemgå sagsmateriale om lægemidlet Omniscan i henholdsvis Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og ministeriet i perioden februar 1993 til februar 2009 og herefter vurdere, om disse myndigheder har begået fejl og forsømmelser.


Advokaten konkluderer:

 • Ministeriet, ministeren og Sundhedsstyrelsen har ikke begået fejl eller forsømmelser.

 • Der rejses kritik af Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling vedrørende Omniscan i tre tilfælde:

  1. Sagsbehandling vedrørende en ændring i produktresumeet.
  2. Sagsbehandlingstiden vedrørende indberetninger af bivirkninger i 2006.
  3. Lægemiddelstyrelsen oplysninger til ministeriet i 2009 til brug for besvarelse af to folketingsspørgsmål.


Proces:

Kommissoriet til advokatundersøgelsen omfattede ikke afhøring af eller indhentning af udtalelser fra implicerede embedsmænd, institutioner eller andre.
Advokatundersøgelsen, der er foretaget på skriftligt grundlag alene, anbefaler derfor en proces for høring af de involverede parter.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil nu på baggrund af undersøgelsen og dens anbefalinger gennemføre en høring af de implicerede embedsmænd og styrelser.

Herefter vil ministeriet træffe beslutning om den videre proces og opfølgning.


Erstatning:

Patienter med NSF har mulighed for at søge om erstatning hos Patientforsikringen:

76 patienter undersøgt med Omniscan har søgt erstatning:

 • 40 patienter har fået medhold.
 • 27 patienter har fået afslag
 • 9 sager er uafsluttede.

Der er i alt udbetalt 19,2 millioner kroner i erstatning.Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

"Det er en meget alvorlig og ulykkelig sag. Det er godt, at en uvildig advokatundersøgelse nu har kastet lys over sagen. Ministeriet vil nu følge op på advokatundersøgelsen, når de involverede parter er blevet hørt efter gældende regler."


Sidst opdateret 23-06-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |