Skip navigation


Advokatundersøgelse vedrørende Omniscan

10-11-2010
PRESSEMEDDELELSE - Advokat Jens Rostock-Jensen fra advokatfirmaet Kromann Reumert har i dag orienteret Folketingets Sundhedsudvalg om sin undersøgelse af Omniscansagen.

Sagen drejer sig om, at en række svært nyresyge har fået alvorlige følgevirkninger efter MR-skanning med kontrastmidlet Omniscan. Følgevirkningerne består i skader på hud og bevægeapparat diagnosticeret som nefrogen systemisk fibrose (NSF).

Efter ønske fra Sundhedsudvalget besluttede den tidligere sundhedsminister i februar 2009 at iværksætte en uvildig undersøgelse af begivenhedsforløbet i forbindelse med henholdsvis Lægemiddelstyrelsens, Sundhedsstyrelsens og ministeriets beslutninger om Omniscan.

Advokaten har i dag på et uformelt møde med Sundhedsudvalget i ministeriet orienteret udvalget om resultatet af undersøgelsen.

Ifølge Kommissoriet er advokatens hovedopgave at gennemgå sagsmateriale om lægemidlet Omniscan i henholdsvis Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og ministeriet i perioden februar 1993 til februar 2009 og herefter vurdere, om disse myndigheder har begået fejl og forsømmelser.


Advokaten konkluderer:

 • Ministeriet, ministeren og Sundhedsstyrelsen har ikke begået fejl eller forsømmelser.
 • Der rejses kritik af Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling vedrørende Omniscan i tre tilfælde:

  1. Sagsbehandling vedrørende en ændring i produktresumeet.
  2.
  Sagsbehandlingstiden vedrørende indberetninger af bivirkninger i 2006.
  3.
  Lægemiddelstyrelsen oplysninger til ministeriet i 2009 til brug for besvarelse af to folketingsspørgsmål.


Rapporten vil blive oversendt til udvalget hurtigst muligt.

Ministeriet beder samtidigt de i kommissoriet involverede institutioner om at kommentere undersøgelsen. Ministeriet afventer i henhold til gældende regler disse svar.


Erstatning:

Patienter med NSF har mulighed for at søge om erstatning hos Patientforsikringen:

76 patienter undersøgt med Omniscan har søgt erstatning:

 • 39 patienter har fået medhold.
 • 27 patienter har fået afslag.
 • 10 sager er uafsluttede.

Der er i alt udbetalt 18,5 millioner kroner i erstatning.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Det er en meget alvorlig og ulykkelig sag. Det er godt, at en uvildig advokatundersøgelse nu har kastet lys over sagen. Ministeriet vil nu følge op på advokatundersøgelsen.”


Sidst opdateret 06-12-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |