Skip navigation


Slut med at gemme det gamle vaccinationskort

18-05-2010
PRESSEMEDDELELSE - Snart behøver du ikke gemme dit gamle vaccinationskort for at huske, hvilke vacciner du har. Fremover vil oplysningerne nemlig blive gemt i et elektronisk vaccinationsregister. Det er et af tre hovedpunkter i ændringer i sundhedsloven, som et flertal i Folketinget har vedtaget i dag.

Et elektronisk vaccinations-register, som gør det nemmere for borgerne at holde styr på vaccinerne og et elektronisk medicinkort, som gør, at sundhedspersonalet i alle sektorer hurtigere kan orientere sig om, hvilken medicin en patient er blevet ordineret og indtager.

De tiltag er på vej, efter et flertal i Folketinget i dag har vedtaget ændringer af sundhedsloven.

Det elektroniske vaccinations-register vil ifølge planen være klar til brug midt i 2011. Derefter slipper borgerne for at skulle gemme deres gamle vaccinationskort for at huske, hvilke vacciner, de har fået hvornår.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Jeg er glad for, det i dag er lykkes at vedtage ændringerne til sundhedsloven. Danskerne får et elektronisk vaccinations-register – til glæde for alle borgere, men måske især for småbørnsforældrene, som har ekstra mange vacciner at holde styr på med børnevaccinationsprogrammet.”

Statens Serum Institut bliver ansvarlig for at etablere og drive det nye register.

Lovændringen tager også et skridt mod Det Fælles Medicinkort og Medicinprofil. Nu er der grundlag for, at tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter kan få direkte adgang til et opdateret medicinkort for en bestemt borger, når det er nødvendigt for at behandle borgeren.
Dermed bliver det i fremtiden nemmere for sundhedsfagligt personale at dele oplysninger om en patient, der for eksempel bliver behandlet både på sygehus og hos sin egen praktiserende læge.

”Det er vigtigt, vi hele tiden arbejder på at gøre vores sundhedssystem så effektivt som muligt, så sundhedspersonalet så vidt det kan lade sig gøre har adgang til de seneste og mest præcise oplysninger om den borger, de skal behandle. Derfor er jeg tilfreds med, vi nu har skabt grundlaget for, at sundhedspersonalet kan dele de oplysninger, de har om en patient, på tværs af sektorer og specialer,” siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Også Lægemiddelstyrelsen får adgang til medicinoplysningerne på Medicinkortet og i Medicinprofilen, så styrelsen får bedre muligheder for at overvåge lægemidlernes sikkerhed og bivirkninger.

Endelig betyder lovændringen, at patienter med længere behandlingsforløb, for eksempel kronikere og patienter med livstruende sygdomme, bliver tilbudt en kontaktperson tidligere end i dag.
Til gengæld skal patienter med kortvarig kontakt til sygehusvæsenet ikke automatisk have tilbudt en kontaktperson.


Yderligere oplysninger:
Fuldmægtig Louise Filt tlf. 72 26 95 04

Pressekontakt Marie Nyhus, pressemedarbejder, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 26-05-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |