Skip navigation


Nye tal viser medicinforbrug fordelt på botilbud og plejeboliger

25-06-2010
PRESSEMEDDELELSE - Lægemiddelstyrelsen offentliggør tal for, hvor stort medicinforbruget er på de enkelte botilbud, plejeboliger mv. Indenrigs- og sundhedsministeren håber, at tallene bliver et godt værktøj til kommunerne til at forebygge overmedicinering.

Nu bliver det nemt for kommunerne at få øje på, hvis beboerne på det enkelte botilbud eller plejebolig får væsentligt mere antidepressiv medicin end beboerne gør på sammenlignelige tilbud.

Kommunerne får nemlig adgang til en stribe nye tal fra Lægemiddelstyrelsen.
Hver kommune vil få en oversigt over medicinforbruget på kommunens botilbud, plejeboliger mv. Statistikken viser forbruget af antipsykotika, sove- og nervemedicin og antidepressiv medicin, og kommunerne kan sammenholde tallene med landsgennemsnittet af tilsvarende tilbud.

”De nye oversigter er et udmærket redskab for kommunerne i deres dialog med den enkelte institution, og når de fører tilsyn”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

D
e nye statistikker er blevet til, efter Sundhedsministeriet i foråret 2008 nedsatte en arbejdsgruppe til at se på måling af medicinforbruget på botilbud, plejeboliger mv., fordi pressen havde bragt flere historier om overmedicinering på konkrete tilbud.
I arbejdsgruppen har KL, Socialministeriet, Servicestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet deltaget.

Tallene er baseret på oplysninger fra omkring 1.600 tilbud i 1. halvår af 2009. Kun oplysninger om beboere, som har boet mindst 90 dage på tilbuddene, er taget med i statistikken.

Ud over at kommunerne får adgang til de nye tal, får Sundhedsstyrelsens embedslæger og regionerne også adgang til tallene, til når de fører tilsyn på botilbud, plejeboliger mv.

Tidligere på året har Lægemiddelstyrelsen offentliggjort et nyt ”Danmarkskort over danskernes forbrug af medicin”. Danmarkskortet gør det nemmere for kommunerne kortlægge borgernes sundhedstilstand, så de kan målrette deres arbejde med forebyggelse af folkesygdomme.


Yderligere oplysninger
Dorthe Eberhardt Søndergaard, kontorchef, tlf. 72 26 95 00
Pressemedarbejder Martin Deichmann, tlf. 72 26 94 67, mobil 40 82 06 37


Sidst opdateret 29-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |