Skip navigation


Astrid Krag: Uligheden i sundhed er dybt urimelig

20-03-2013
PRESSEMEDDELSE – Uligheden i danskernes sundhed begynder allerede fra fødslen. Det fremgår af en ny publikation, som Sundhedsministeriet offentliggør i dag.

”Allerede fra barnsben ser vi uligheden i sundhed. Der er f.eks. færre børn af forældre med en kort uddannelse, som kommer til børneundersøgelser og bliver vaccineret. Uligheden er altså ikke bare et udtryk for en usund livsstil blandt voksne. Den stikker langt dybere i vores samfund. Det er dybt urimeligt, og det skal vi have gjort op med”, siger sundhedsminister Astrid Krag.   

Sundhedsministerens udmelding kommer som opfølgning på en ny publikation, der belyser, hvordan uligheden slår igennem i danskernes sundhed. Publikationen ’Ulighed i sundhed’ viser bl.a., at en nyfødt, hvis forældre er uden eller med en kort uddannelse har større risiko for at blive genindlagt efter udskrivning fra sygehuset.   

Og når barnet bliver 2 år, er der næsten 50 pct. risiko for, at det ikke kommer til en børneundersøgelse. Til sammenligning kommer 76 pct. af de jævnaldrende af forældre med en lang uddannelse til 2 års børneundersøgelse. Andelen af børn, der kommer til børneundersøgelser, stiger altså systematisk med forældrenes uddannelseslængde.   

Samme tendens ses for børnevaccinationer. Der er således færre børn af forældre med grundskole som højest fuldførte uddannelsesniveau, som bliver børnevaccineret, når de er 12 måneder, 15 måneder og 5 år end børn med forældre med en længere uddannelse.   

”Den her publikation kan være med til at få synliggjort, at vi på tværs af befolkningen ikke har samme forudsætninger for at leve et sundt og langt liv. Og synliggørelsen er vigtig. For det er en væsentlig forudsætning for, at vi kan få gjort op med uligheden”, siger Astrid Krag. 

Fakta om ’Ulighed i sundhed’

Regeringen vil sætte ind over for ulighed i sundhed, og derfor har sundhedsminister Astrid Krag igangsat et arbejde, der skal reducere uligheden. Astrid Krag har blandt andet opstartet et lighedsnetværk med to sygehuse og flere kommuner, der skal komme med bud på, hvordan man gør op med social ulighed på sygehusene og i den kommunale pleje.   

Som led i arbejdet har Sundhedsministeriet samlet den eksisterende viden om ulighed i sundhed i en ny publikation, der indeholder en lang række af indikatorer for ulighed i sundhed.   

Publikationen sætter lys på danskernes og afdækker forskelle mht rygning, alkoholforbrug, kostvaner, fysisk aktivitet, overvægt og mentalt helbred. Opgørelserne viser bl.a. følgende tendenser:

  • Der er social ulighed i fordelingen af personer, der har et usundt kostmønster, ryger, har stillesiddende fritidsaktiviteter, lider af overvægt samt ofte er stressede/nervøse.
  • For eksempel er andelen af personer med usundt kostmønster eller personer, der ryger, væsentlig større blandt personer med grundskole som højest fuldførte uddannelsesniveau.   

Publikationen belyser også en række forebyggende sundhedsydelser. Der ses på børneundersøgelser, børnevaccinationer, screening for livmoderhalskræft og screening for brystkræft. Opgørelserne viser følgende tendenser:   

  • Der er social ulighed i andelen af børn, der modtager børneundersøgelser samt børnevaccinationer, og andelen af kvinder, der modtager screening for livmoderhalskræft.
  • For eksempel stiger andelen af børn, der modtager børneundersøgelser, systematisk med forældrenes uddannelseslængde. Endvidere er der færre børn af forældre med grundskole som højest fuldførte uddannelsesniveau, der modtager børnevaccinationer, når de er 12 måneder, 15 måneder og 5 år end børn af forældre med længere uddannelse.

Hent publikationen

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Thomas Sæhl, tlf.: 50 74 34 14
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78


Sidst opdateret 20-03-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |