Skip navigation


10 mio. kr. til udsatte børn med kroniske sygdomme

11-03-2013
PRESSEMEDDELELSE - Børn af forældre med en kort uddannelse eller lav indkomst kommer ofte senere i behandling for en kronisk sygdom end børn fra mere veluddannede familier. En ny pulje på 10 mio. kr. skal udvikle konkrete metoder til, hvordan kommunerne i samarbejde med regionerne kan blive bedre til at opspore og behandle sygdom og støtte udsatte familier med kronisk syge børn.

Hvis far og mor har en kort uddannelse, en lav indkomst eller er arbejdsløse, er der større risiko for, at børnene får astma, diabetes eller en anden kronisk sygdom. Og ofte er det også vanskeligere for forældrene at håndtere børnenes kroniske sygdom end forældre med flere ressourcer. Det hænger bl.a. sammen med, at det er en stor omvæltning for hele familien, når et barn får konstateret en kronisk sygdom, og at det kræver et overskud og ressourcer at håndtere sygdommen. Mange familier har derfor behov for støtte. Det viser en undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort.

For i højere grad at sikre at kronisk sygdom opdages tidligt, så børn uanset familiens ressourcer hurtigere kan komme i behandling, opslår Sundhedsstyrelsen nu en pulje på 10 mio. kr., som kommunerne kan søge om at få del i. Puljen skal støtte projekter, hvor kommunerne i samarbejde med regionerne kan udvikle og afprøve metoder til fremme tidlig opsporing af kronisk sygdom og afklaring af barnets og familiens behov for at få medicinsk og psykosocial støtte.

"Ulighed i sundhed slår igennem på flere fronter. Flere undersøgelser peger for eksempel på, at børn fra familier, hvor forældrene har korte uddannelser eller er på kontanthjælp, oftere rammes af kroniske sygdomme som diabetes og astma end veluddannede familiers børn. Og forældrene kan også have svært ved at sætte ord på deres børns sygdomssymptomer, og det gør det blandt andet vanskeligt at stille den rigtige diagnose og indlede den rette behandling. Det skal vi have lavet om på", siger sundhedsminister Astrid Krag og fortsætter:

"Med den her pulje kan vi forhåbentlig sætte gang i en udvikling, der vil give med færre ressourcer bedre mulighed for at håndtere kronisk sygdom hos børnene i samarbejde med kommunerne og sundhedsvæsnet. Og det er vigtigt, at familierne kan få den nødvendige støtte hos sundhedsplejersker, praktiserende læger og i sygehusvæsnet. For dermed kan vi både undgå, at børnenes sygdom forværres, og samtidig give familierne bedre mulighed for at leve et så normalt liv som muligt", siger sundhedsminister Astrid Krag.

Læs mere om puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs rapporten 'Sociale forholds betydning for håndtering af børn med kronisk sygdom' (PDF)

Fakta om lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom
Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2012-15 afsat i alt 12 mio. kr. til børn og unge med kronisk sygdom med fokus på kommunal-regionale samarbejdsprojekter, der kan øge lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom. Heraf udmøntes ca. 10,5 mio. kr. i perioden 2013-2016.

Formålet med puljen er at udvikle og afprøve metoder til: 

  • At fremme tidlig opsporing af kronisk somatisk sygdom blandt børn og unge
  • Tidlig afklaring af barnets og familiens behov for støtte af både medicinsk og psykosocial karakter
  • At optimere sammenhængende tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og opfølgningsindsats, der omfatter sundheds- og socialområdet samt skoler og daginstitutioner
  • At sikre, at forældre og barn kontinuerligt modtager støtte, der øger deres kompetencer til at mestre forløbet.

Målgruppen for kommunernes indsats er børn og unge i alderen 0-15 år med en kronisk somatisk sygdom og deres forældre. Indsatsen skal især støtte børn og unge, som på grund af familiens generelle psykosociale- og/eller økonomiske situation, kan være i risiko for uhensigtsmæssig håndtering den kroniske sygdom.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel. tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 11-03-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |