Skip navigation


Sundhedsministeren vil sikre alle borgere lige behandling

30-11-2012
NYHED - Astrid Krag besøger i dag Sygehus Vendsyssel i Hjørring for at mødes med Lighedsnetværket, der bl.a. skal afdække, hvordan socialt stærke og svage borgere kan få lige behandling i sundhedsvæsnet.

Selvom alle danskere har fri og lige adgang til behandling i sundhedsvæsnet, har vi forskellige forudsætninger for mødet med sundhedsvæsnet. Det kan indvirke på vores sygdomsforløb og påvirke den behandling, vi får. Og i sidste ende resultere i, at vi har forskellige chancer for at blive raske.      

For at komme denne form for ulighed i sundhed til livs inden for sundhedsvæsnet og sikre, at socialt stærke og svage borgere har samme muligheder for at komme igennem et sygdomsforløb, har sundhedsminister Astrid krag nedsat et Lighedsnetværk, som hun i dag skal mødes med i Hjørring.   

”Jeg ser meget frem til at komme til Nordjylland for at mødes med Lighedsnetværket og drøfte, hvordan vi kan skabe større lighed i sundhedsvæsnet. For ulighed i sundhed handler ikke kun om, at hr. Hansen, der er ufaglært, har færre gode leveår end hr. Jensen, som er ingeniør. Det handler også om, at vi har forskellige forudsætninger for at møde sundhedsvæsnet og få behandling, når vi bliver syge”, siger sundhedsministeren.   

Netværket, der har repræsentanter for hospitaler, regioner og kommuner, skal bl.a. afdække, hvor i systemet ressourcesvage patientgrupper er mest sårbare, og hvordan samspillet mellem sundhedsvæsnet og patienterne kan forbedres.   

Læs mere om Lighedsnetværket 


Sidst opdateret 14-12-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |