Skip navigation


Nye kvartalstal for kræftpakkeforløb

08-09-2016
NYHED – I 2. kvartal 2016 kom 82 procent af de patienter, der blev henvist til sygehusene i et kræftpakkeforløb, igennem inden for de anbefalede faglige frister. Et fald i forhold til sidste kvartal.

I Danmark er der faglige retningslinjer for, hvor hurtig en undersøgelse for en eventuel kræftsygdom skal foretages, hvis mistanken opstår.

Ligeledes er der sat dage på, hvornår en efterfølgende behandling af kræftpatienten skal være gået i gang.

Retningslinjerne er udstukket af Sundhedsstyrelsen og kaldes et kræftpakkeforløb.

Sundhedsdatastyrelsen har nu offentliggjort nye tal for monitoreringen af kræftpakkeforløb i regionerne.

Opgørelserne viser, at det på landsplan er 82 procent af de patienter, som i 2. kvartal 2016 blev henvist til et sygehus i et kræftpakkeforløb, der blev udredt og kom i behandling inden for den fastsatte tid.

Det er et fald på 3 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2016, hvor 85 procent kom igennem kræftpakkeforløbene inden for Sundhedsstyrelsens frister.

På tværs af regionerne er der generelt forskel på, hvor mange patienter der kommer igennem kræftpakkeforløbene til tiden.

Region Syddanmark er den region, der har den højeste procentandel af kræftpakkeforløb gennemført til tiden. I 2. kvartal 2016 blev 86 procent afviklet inden for de faglige tidsgrænser.

I Region Midtjylland var det 84 procent, i Region Nordjylland 83 procent og i Region Hovedstaden og Region Sjælland henholdsvis 81 procent og 75 procent.

Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Læs Sundhedsstyrelsens gennemgang af den kvartalsvise opgørelse på sst.dk.

BEMÆRK: Erfaringsmæssigt nedjusteres de kvartalsvise monitoreringstal som følge af efterregistreringer i regionerne. Kvartalstallene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med tallene fra årsrapporterne, som er mere valide.


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |