Skip navigation


Sundhedsministeren: Kræftpatienter skal have hurtig og effektiv behandling

06-03-2014
NYHED - Antallet af kræftpatienter vil stige i fremtiden, i takt med at der bliver stadig flere ældre. Det er en udfordring. Men sundhedsvæsnet vil også de kommende år være rustet til at give kræftpatienter en hurtig og effektiv behandling. Det siger sundhedsminister Nick Hækkerup, som torsdag åbner en konference om fremtidens kræftbehandling arrangeret af Kræftens Bekæmpelse og Danske Multidiciplinære Cancer Grupper.

Flere danskere vil få en kræftsygdom i årene, der kommer. Det skyldes først og fremmest, at befolkningen bliver ældre, og at risikoen for at få kræft stiger eksponentielt med alderen. Men vores livsstil spiller også ind, og faktorer som rygning og overvægt kan også have indvirkning på antallet af kræftpatienter. 

Det stigende antal danskere, som vil få en kræftdiagnose, er en udfordring for sundhedsvæsnet. Det erkender sundhedsminister Nick Hækkerup, men han understreger, at kræftpatienter i dag og de kommende år skal sikres en hurtig og effektiv behandling.

"For mig er det helt afgørende, at vi som danskere kan have tillid til, at vores fælles sundhedsvæsen kan behandle os hurtigt og effektivt, hvis vi bliver syge. Og det gælder ikke mindst en livstruende sygdom som kræft. Derfor er kræftbehandlingen også et prioriteret område for regeringen, og vi er parate til at blive målt på, om vi bliver bedre til at behandle kræftsygdomme", siger sundhedsministeren.

Op gennem nullerne var der flere eksempler på, at kræftbehandlingen haltede, og at danske kræftpatienter ikke fik den behandling, de burde få. Fortiden får dog ikke Nick Hækkerup til at frygte, at vi kommer til at opleve stigende ventetider og dårligere kræftbehandling.

"I modsætning til tidligere har vi i dag rigtig gode muligheder for at følge med i, hvordan det går med kræftbehandlingen, også i de enkelte regioner. Sygehusene skal indberette, om de overholder ventetiderne for kræftbehandling, og sidste år begyndte vi også at overvåge forløbstiderne for kræftpakkerne, der skal sikre, at patienter hurtigt bliver udredt og kommer i behandling, hvis de er syge. Vi tager altså hele tiden bestik af, hvordan det går med kræftbehandlingen, og vi er bestemt klar til at sætte ind, hvis der er udfordringer", siger sundhedsministeren.

Fakta: Nye initiativer på kræftområdet
De senere år er der taget flere initiativer, som skal styrke forebyggelsen og behandlingen af kræftsygdomme:

  • På finansloven for 2013 er der øremærket 275 mio. kr. til et nyt center for partikelterapi, hvor man bl.a. vil kunne give børn eller voksne med eksempelvis hjernekræft en forholdsvis ny og skånsom behandling.
     
  • Som led i regeringens sundhedsudspil ’Mere borger – mindre patienter’, der blev præsenteret i maj 2013, er der afsat 174 mio. kr. til bedre rehabilitering kræftpatienter og multisyge – dvs. patienter, der udover at have en kræftsygdom, har eksempelvis diabetes eller KOL.
     
  • Regeringen har afsat 20 mio. kr. til at udvide vaccinationsprogrammet for livmoderhalskræft, så flere unge kvinder fra 1. januar 2014 kan få gratis HPV-vaccination.
     
  • 1. marts 2014 er der igangsat et nationalt screeningsprogram for tarmkræft, der betyder, at ca. 400.000 danskere mellem 50 og 74 år i år får tilbud om at blive screenet for tarmkræft.

Sidst opdateret 06-03-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |