Skip navigation


Sundhedsministeren: For store regionale forskelle i kræftbehandling

29-08-2014
NYHED - Regionerne ligger meget langt fra hinanden, når man måler på andelen af kræftpakkeforløb, der gennemføres inden for de tider, som Sundhedsstyrelsen har fastsat. Det viser de nyeste monitoreringstal for kræftpakkerne, som offentliggøres i dag.

Der er store regionale forskelle i andelen af patienter, der henvises til undersøgelse eller behandling på grund af mistanke om kræft, der kommer igennem et pakkeforløb inden for de anbefalede standardforløbstider. Det fremgår af de seneste monitoreringstal for kræftpakkerne, som Statens Seruminstitut offentliggør i dag.

Eksempelvis er det i Region Sjælland 55 procent af patienterne med mistanke om tarmkræft, der kommer igennem inden for standardtiden, mens andelen ligger på 94 procent i Region Midtjylland.

”Det er bekymrende, at der er så store regionale forskelle, at én region eksempelvis kun får ca. halvt så mange patienter igennem til tiden i forhold til andre regioner. Det er simpelthen ikke godt nok,” siger sundhedsminister Nick Hækkerup og tilføjer:

 

”Derfor er jeg også glad for at kunne læse i aviserne, at politikerne i Region Sjælland nu melder klart ud, at de vil have rettet op på det her. Vi skal sikre, at kræftbehandlingen i hele Danmark er i top. Det er også derfor, vi i regeringen med vores nye sundhedsplan vil afsætte 1,1 milliarder kroner til bedre kræftbehandling,” siger sundhedsministeren.

Samlet set 80 procent
Statens Serum Institut har overvåget kræftpakkeforløbene siden efteråret 2012 og offentliggør hvert kvartal nye monitoreringstal. Og tallene for 2. kvartal 2014 viser, at det samlet set er 80 procent af alle kræftpakkeforløb, der blev gennemført inden for de anbefalede standardforløbstider. Det er et lille fald på 4 procentpoint i forhold til sidste kvartal, hvor andelen af pakkeforløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, lå på 84 procent. Til gengæld giver det fortsat en forbedring samlet set, siden man begyndte at overvåge kræftpakkerne.

2. kvartals mest markante fremgang ses for patienter med mistanke om kræft i bugspytkirtlen. Her er andelen, der kommer igennem kræftpakkeforløbet inden for standardtiden, steget med 23 procentpoint; fra 70 til 93 procent. Derimod har 2. kvartal 2014 budt på et markant fald i andelen af patienter mistanke om hoved- og halskræft, som kommer igennem til tiden – her et tallet nemlig faldet fra 79 til 69 procent.

Pakkeforløbene på kræftområdet blev indført i 2007 for at forbedre behandlingen af kræftpatienter ved at sætte faste rammer for forløbet og mindske ventetid, som ikke er fagligt begrundet. Pakkeforløbene beskriver, hvilke undersøgelser og behandlinger, patienter med en bestemt kræftsygdom skal igennem og hvor lang tid, det anbefales, at der går for en standardpatient fra henvisning til undersøgelse eller behandling. Se flere tal på www.esundhed.dk (Statens Serum Instituts hjemmeside).

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69. 

 

______________________________________________________________________ 

Fakta: Andel patienter behandlet inden for standardforløbstiden fordelt på regioner

Region                         

Brystkræft (kirurgi)

Tarmkræft (kirurgi)

Hoved-halskræft (stråle)

Region Hovedstaden

72 %

84 %

67 %

Region Nordjylland

73 %

82 %

62 %

Region Midtjylland

88 %

94 %

60 %

Region Syddanmark

95 %

87 %

90 %

Region Sjælland

82 %

55 %

54 %


______________________________________________________________________ 

Fakta: Andel kræftpakkeforløb inden for standardforløbstiden

Kvartal

Andel forløb (%)

1. kvartal 2013

72

2. kvartal 2013

73

3. kvartal 2013

79

4. kvartal 2013

80

1. kvartal 2014

84

2. kvartal 2014

80

 

Tabellen er baseret på stationært SSI-data fra monitorering af kræftpakkeforløb  

 

______________________________________________________________________  
 

Fakta: Andel patienter behandlet inden for standardforløbstiden inden for 10 af de største kræftsygdomme

Kræfttype 

1. behandling 

Anbefalet forløbstid (antal dage) 

Andel i procent behandlet inden for tidsramme for 1. kvartal 2014 (offentliggjorte tal fra 4. kvartal 2013) 

Ændring i procentpoint 

Brystkræft 

Kirurgi 

27 

82 (85)

 -3

Prostatakræft 

Kirurgi 

50 

51 (57) 

 -6

Tyk- og endetarmskræft 

Kirurgi 

37

80 (88) 

 -8

Lungekræft 

Medicin 

41 

72 (70) 

 2 

Hoved- og halskræft 

Stråle 

28 

69 (79) 

 -10

Modermærkekræft

Kirurgi

31

98 (99)

 -1

Kræft i blæren

Kirurgi

34

48 (50)

 -2

Kræft i hjernen

Kirurgi

22

92 (95)

 -3

Kræft i bugspytkirtlen

Kirurgi

43

93 (70)

 23

Kræft i livmoderen

Kirurgi

29 

73 (82)

 -9

Tabellen er baseret på stationært SSI-data fra monitorering af kræftpakkeforløb


Sidst opdateret 20-04-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |