Skip navigation


7 ud af 10 kræftpatienter behandles inden for den anbefalede tid

02-09-2013
NYHED - 73 pct. af alle de kræftpatienter, der henvises til sygehusene i et af de i alt 32 pakkeforløb, behandles inden for de anbefalede standardforløbstider. Det viser nye tal, som Statens Serum Institut offentliggør i dag.

Mere end 25.000 patienter blev i 2. kvartal 2013 henvist til sygehusene for at blive udredt og evt. behandlet i et kræftpakkeforløb. Langt de fleste af dem, som får konstateret en kræftsygdom, opereres eller kommer i anden form for behandling inden for de standardforløbstider, der angives af Sundhedsstyrelsen som faglig målsætning.

Og sammenholdes de seneste tal, der er offentliggjort i dag, med tallene for 1. kvartal 2013, fremgår det, at der er en positiv udvikling i behandlingstiderne for de fleste af de 10 største kræftsygdomme i Danmark. Eksempelvis bliver 94 pct. af patienterne med kræft i bugspytkitlen opereret inden for de 43 dage, som er standardforløbstiden. Det er en stigning på 13 procentpoint i forhold til opgørelsen fra 1. kvartal 2013.

Samme positive tendens ses for pakkeforløbene for kræft i blæren og prostata, hvor 67 og 47 pct. af patienterne opereres inden for de anbefalede forløbstider på henholdsvis 34 og 50 dage. Det er en stigning på 24 og 13 procentpoint.

Sundhedsministeren glæder sig over den positive udvikling, men understreger, at der fortsat er udfordringer i kræftbehandlingen:

"Som patient er det altafgørende, at man får en hurtig afklaring på, om man lider af en kræftsygdom, og hvis det er tilfældet, kommer hurtigt i behandling. Derfor er jeg naturligvis glad for, at flere patienter behandles inden for de forløbstider, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Men tallene viser også, at der inden for visse kræftsygdomme er plads til forbedringer", siger Astrid Krag og fortsætter:

"Vi kan eksempelvis se, at for mange patienter med brystkræft ikke bliver behandlet inden for de frister, som angives i pakkeforløbene, og at udviklingen tilsyneladende går i den forkerte retning i visse regioner. Det har jeg en klar forventning om, at regionerne er i gang med at rette op på", siger sundhedsministeren, der vil have regionerne til at redegøre for, hvilke initiativer de har og vil tage for at sikre, at flere kræftpatienter kommer i behandling inden for de faglig forløbstider.

Læs Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitoreringen af forløbstiderne på kræftområdet på sst.dk

Behandlingstider for de 10 største kræftsygdomme

Kræfttype

1. behandling

Anbefalet forløbstid

Procentandel 
behandlet inden for tidsramme, 2. kvartal 2013 (1. kvartal 2013)

Reel ændring i procent-point

Kræft i blæren

Kirurgi

34 dage

67 pct. (43 pct.)

24

Kræft i bugspytkirtlen  

Kirurgi

43 dage 

94 pct. (81 pct.)

13

Prostatakræft

Kirurgi

50 dage

47 pct. (34 pct.)

13

Kræft i hjernen 

Kirurgi

22 dage 

94 pct. (87 pct.)

7

Tyk- og endetarmskræft

Kirurgi

37 dage 

89 pct. (87 pct.)

2

Hoved- og halskræft

Stråle

28 dage

37 pct. (36 pct.)

1

Modermærkekræft

Kirurgi

31 dage

97 pct. (97 pct.)

0

Lungekræft

Medicin

41 dage

72 pct. (74 pct.)

- 2

Kræft i livmoderen

Kirurgi

29 dage

72 pct. (74 pct.)

- 2

Brystkræft

Kirurgi

27 dage

56 pct. (70 pct.)

- 14

Fakta om monitoreringen af pakkeforløbene på kræftområdet
For at sikre kræftpatienter god og hurtig behandling har sundhedsminister Astrid Krag styrket overvågningen af kræftbehandlingen på sygehusene.

Der er bl.a. etableret en ny national registrerings- og monitoreringsmodel, der gør det muligt at identificere områder, hvor der skal sættes målrettet ind i regionerne for at nedbringe forløbstiderne for patienter, der henvises til sygehusene i et kræftpakkeforløb.

Regionerne har indberettet tal til Statens Serum Institut fra 1. oktober 2012, og de første tal fra den nye monitoreringsmodel blev offentliggjort i maj 2013.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 09-12-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |