Skip navigation


Astrid Krag: Det går i den rigtige retning med kræftbehandlingen

29-11-2013
PRESSEMEDDELELSE - Nye monitoreringstal for kræftpakkerne viser, at 79 pct. af patienterne kommer igennem pakkeforløbene inden for de anbefalede tider. Det er en forbedring på 6 procentpoint i forhold til den forrige opgørelse. Det er især inden for bryst- og blærekræft, at der er sket markante forbedringer i regionerne.

Næsten 8 ud af 10 patienter, som henvises til sygehusene i et af de 32 kræftpakkeforløb, behandles inden for de faglige målsætninger, der er opstillet i pakkeforløbene. Det fremgår af en ny opgørelse, som Statens Serum Institut offentliggør i dag.
 
Det er en forbedring i forhold til opgørelsen fra 2. kvartal 2013, der viste, at 73 pct. af patientforløbene blev gennemført inden for de tider, som anbefales af lægerne.
 
Den positive udvikling glæder sundhedsministeren:
 
"Jeg er tilfreds med, at det går i den rigtige retning med kræftbehandlingen i regionerne. For det er vigtigt, at så mange patienter som muligt hurtigt får afklaret, om de har en kræftsygdom, og kommer i behandling, hvis de er syge", siger Astrid Krag. 
 
Ministeren tog i januar 2012 initiativ til at etablere en ny national registrerings- og monitoreringsmodel, da hun blev opmærksom på, at mange patienter tilsyneladende ikke blev behandlet inden for de forløbstider, som lægerne har opstillet som faglig rettesnor i pakkeforløbene. 
 
"Regionerne er uden tvivl blevet mere opmærksomme på kræftpakkeforløbene, nu hvor der er mulighed for løbende at følge med i, hvor mange patienter der kommer igennem de enkelte pakkeforløb inden for den anbefalede tid. For monitoreringen har gjort det synligt, hvor det går godt og mindre godt, og det betyder også, at regionerne kan sætte målrettet ind for at nedbringe forløbstiderne", siger sundhedsministeren.
 
Og de nye tal tyder på, at det er præcis, hvad man har gjort i flere regioner.
 
Der er i hvert fald sket markante fremskridt i udredningen og behandlingen af flere kræfttyper. Det gælder eksempelvis pakkeforløbet for brystkræft, hvor 71 pct. af patienterne nu kommer igennem inden for standardforløbstiden. Ved den forrige opgørelse var det 56 pct. Det er en stigning på 15 procentpoint.
 
Og samme tendens gør sig gældende for pakkeforløbet for blærekræft. Her er det 82 pct. af patienterne, der kommer igennem inden for de angive forløbstider. I 2. kvartal 2013 var det 67 pct. 
 
"I de nye tal kan vi heldigvis se tydelige fremskridt flere steder, og det tyder på, at regionernes indsats er begyndt at virke. Men tallene viser også, at der fortsat er plads til forbedringer, og derfor vil jeg også fremover holde et vågent øje med udviklingen", siger Astrid Krag.
 
Læs Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitoreringen af forløbstiderne på kræftområdet på
www.sst.dk

Behandlingstider for de 10 største kræftsygdomme 

Kræfttype  1. behandling  Anbefalet beløbstid Andel i procent behandlet inden for tidsramme for 3. kvartal 2013 (offentliggjorte tal fra 2. kvartal 2013) Ændring i procentpoint beregnet på baggrund af korrigeret data
Brystkræft      Kirurgi 27 71 (56) 15
Kræft i blæren         Kirurgi 34 82 (67) 15               
Prostatakræft  Kirurgi  50 57 (47) 10 
Hoved- og halskræft     Stråle 28 77 (72) 5
Tyk- og endetarmskræft     Kirurgi 37 93 (89) 4
Modermærkekræft     Kirurgi 31 97 (97) 0
Kræft i bugspytkirtlen     Kirurgi 43 94 (94) 0
Lungekræft     Medicin 41 72 (72) 0
Kræft i livmoderen    Kirurgi 29 65 (72) -7
Kræft i hjernen     Kirurgi 22 84 (94) -10

Tabellen er baseret på SSI data for de offentliggjorte tal fra monitoreringen af kræftpakkeforløb for 2. og 3. kvartal 2013.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 29-11-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |