Skip navigation


5 mio. kr. til at hjælpe børn af alvorligt syge forældre

04-02-2013
PRESSEMEDDELELSE – Børn, der oplever, at mor eller far bliver alvorligt syg, har brug for ekstra støtte og omsorg i hverdagen. Nu kan en pulje på 5 mio. kr. søges til projekter, der skal hjælpe børn af forældre med alvorlig sygdom.

Når mor eller far er alvorligt syg, får hverdagen en helt anden karakter. Den syge forælder er pludselig ikke til stede eller tilgængelig på samme måde, når der er brug for omsorg, og de store bekymringer om fremtiden, der også følger med, er svære at håndtere for barnet. Ofte mangler der i en periode også ressourcer hos de voksne til netop at støtte barnet i forløbet.  

”Når et menneske bliver alvorligt syg, rammer det ikke kun den enkelte, men hele familien hårdt. Og for børn eller unge, der får rollen som pårørende til en alvorligt syg forælder, er det en ekstra barsk omgang. Derfor er der brug for en målrettet og professionel støtte til dem i en tid, hvor de er særligt sårbare,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

De 5 mio. kr., der nu opslås i en ansøgningspulje i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kan søges af patientforeninger, kommuner og regioner og skal gå til projekter, der vil afprøve nye metoder og modeller for, hvordan børn kan hjælpes bedre igennem en forælders sygdomsforløb. Det kan handle om fysisk såvel som psykisk sygdom hos forældrene.

Projekterne kan eksempelvis have fokus på sundhedspersonalet på sygehusene, der bliver bedre klædt på til den vigtige dialog med børnene til den alvorligt syge, eller på initiativer, der inddrager børnenes hverdag i højere grad, så skoler og institutioner får bedre støttemuligheder.

”Jeg er glad for, at der nu bliver samlet ny viden og erfaringer på området, så vi fremover kan tage os endnu bedre af de børn, der står i den svære situation, at en af deres forældre er alvorligt syg. Og her skal vi have et særligt fokus på dem, der har det største behov. Børn, der ikke har et stærkt socialt netværk i forvejen, skal have en ekstra hjælpende hånd,” siger sundhedsministeren.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på, at projekterne gennemføres i et samarbejde mellem patientforeninger og de regionale og kommunale aktører i sundhedsvæsnet, samt at de inddrager de anbefalinger vedr. børn som pårørende, ’Anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge’, som Sundhedsstyrelsen udgav sidste år.

Puljen på de 5 mio. er en del af Kræftplan III, og den har ansøgningsfrist den 15. marts. Ansøgere kan maksimalt søge om 1. mio. kr., og projektstart kan senest ske 1. september 2013.

Se puljeopslag og hent ansøgningsskema

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69


Sidst opdateret 29-05-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |