Skip navigation


Nye nøgletal for kræft

12-04-2013
PRESSEMEDDELELSE – Det går i den rigtige retning med kræfthandlingen i Danmark. Det viser nye nøgletal om kræft, som Sundhedsministeriet offentliggør i dag.

”Det er rigtig glædeligt, at det på flere områder går fremad med kræftbehandlingen herhjemme. Der er eksempelvis flere patienter, som overlever deres kræftsygdom. Men de gode resultater må ikke blive en sovepude – vi skal blive ved med at udvikle og forbedre både forebyggelsen og behandlingen af kræft. Og derfor skal vi blandt andet blive bedre til at udnytte de ressourcer, der bruges på kræftområdet, så vi hjælper flere patienter og gør det stadig bedre”, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Konkret peger ministeren bl.a. på, at vi skal gøre den opfølgende indsats over for kræftpatienter langt mere individualiseret og målrettet den enkelte patient. Hvor nogle patienter får mest ud af et opfølgende forløb, der kræver faste besøg på sygehuset, vil andre patienter have mest ud af andre typer forløb, hvor egen læge, skype-konsultationer eller assistance fra kvalificerede sygeplejesker kan være i spil.

”Vi skal have en anden tilgang til, hvordan sundhedsvæsnet følger op på kræftbehandling. Vi skal fjerne automatikken i kontrolforløbene og i stedet sætte den enkelte patient i centrum, når vi indretter forløbene, tage højde for deres konkrete sygdoms- og behandlingsforløb. Og vi skal blive endnu bedre til at hjælpe folk tilbage til livet, som det var før den alvorlige sygdom. Det er også noget af det, som Kræftens Bekæmpelse peger på, at der er behov for i deres undersøgelser af efterbehandling”, siger sundhedsministeren.

Hent 'Nøgletal for kræft 2013'

 

Fakta om nøgletal for kræft

Nøgletal for kræft 2013 er en pjece med kort opsummering af de vigtigste statistikker i perioden 2001-2011 på kræftområdet i Danmark og internationalt

Nøgletallene viser bl.a.:   

·         Flere behandles for kræft
Aktiviteten på kræftområdet stiger, både med hensyn til antal behandlede patienter, antal operationer, antal eksterne strålebehandlinger og antal kemobehandlinger. Den fortsatte stigning i aktiviteten er et udtryk for bl.a. livsstilsfaktorer, demografisk udvikling og screeningstiltag.

·         Forbedret kræftoverlevelse
På den sygehusbaseret 1-års, 3-års og 5-års overlevelse ses generelt en forbedring på alle 8 udvalgte kræftformer.

Der er stor forskel kræftformerne imellem – både med hensyn til udviklingen i overlevelse og i andel, der overlever. Eksempelvis ligger lungekræft med den laveste overlevelsesprocent, mens brystkræft har den højeste overlevelsesprocent.

·         Kræftdødeligheden falder
Den overordnede tendens for dødelighed som følge af kræft (aldersstandardiseret) er forsat faldende, som den har været siden 2001 - dog med en lille stigning i 2010.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69 


Sidst opdateret 10-10-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |