Skip navigation


Ny kræftkurs med patienten i centrum

24-04-2013
PRESSEMEDDELELSE – Regeringen vil styrke kræftområdet og sætte en ny kurs, hvor patienten kommer mere i centrum. Der skal derfor med 154 mio. kr. satses endnu mere på rehabilitering af kræftpatienter samt på at styrke sammenhængen i behandlingsforløbet for de kræftpatienter, der også har andre kroniske sygdomme.

Hver tredje dansker får kræft, og mange har oplevet at have sygdommen tæt inde på livet. Kræft er blevet en folkesygdom, som fylder stadigt mere – bl.a. fordi behandlingen bliver fortsat mere effektiv, og flere derfor overlever sygdommen. Derfor vil regeringen styrke indsatsen over for kræftpatienter, der har været igennem behandling.

"Vi står heldigvis i den situation, at flere danskere overlever deres kræftsygdom, fordi vi i dag er blevet rigtig gode til at behandle mange former for kræft. Men det betyder også, at vi har en forpligtelse til at sørge for, at dem, der overlever en kræftsygdom, får de bedst mulige betingelser i deres videre liv. Derfor er en styrkelse af rehabiliteringen helt central i regeringens nye kræftudspil," siger sundhedsminister Astrid Krag.

Udspillet vil tilføre kræftområdet 154 mio. kr., og de skal bl.a. bruges på at forbedre især den kommunale rehabiliteringsindsats for kræftpatienter, når de skal komme på benene igen efter et hårdt og opslidende sygdomsforløb.

"Når man har været igennem kræftbehandling og har behov for rehabilitering, skal kommunerne tilbyde en indsats, der har fokus på den enkelte patient. Regeringen vil gerne understøtte, at kommunerne bliver endnu bedre til at hjælpe, så en kræftramt borger efter behandling hurtigere kan vende tilbage til for eksempel sit job og livet, før kræften ramte", siger sundhedsministeren.

Mange kræftpatienter lever også med andre kroniske sygdomme, som for eksempel KOL eller diabetes. Det påvirker den enkelte patients gavn af behandlingen, og desværre er der hos de multisyge heller ikke den samme positive tendens i kræftoverlevelse som blandt de øvrige kræftpatienter.  Derfor vil regeringen også særligt tilgodese denne gruppe af patienter i det nye kræftudspil.

"De multisyge er en meget vigtig patientgruppe at få synliggjort, for vi risikerer, at de oplever en ulighed i behandling, når de skal kæmpe med flere sygdomme på samme tid. Sådan behøver det ikke at være, hvis koordination af patientens forskellige behandlinger styrkes. Den udfordring vil regeringen tage op, så denne patientgruppe i større omfang end i dag kan få gavn af de fremskridt, vi løbende gør i kræftbehandlingen," siger Astrid Krag.

Der forventes i alt afsat 154 mio. kr. til rehabilitering og multisyge for årene 2014-2017 og 20 mio. kr. til forebyggelse af livmoderhalskræft i regeringens kommende sundhedspolitiske udspil.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69.


Sidst opdateret 24-04-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |