Skip navigation


Skærpet kontrol med kræftbehandlingen

03-01-2012
PRESSEMEDDELELSE - Der er i de seneste dage rejst tvivl om regionernes overholdelse af reglerne om maksimale ventetider på kræftområdet. Det får nu sundhedsminister Astrid Krag til at varsle skærpet kontrol med kræftbehandlingen.

Der er i de seneste dage rejst tvivl om regionernes overholdelse af reglerne om maksimale ventetider på kræftområdet. Det får nu sundhedsminister Astrid Krag til at varsle skærpet kontrol med kræftbehandlingen: 

 

”Jeg ser med stor alvor på sagen. For mig handler det her først og sidst om at sikre danske kræftpatienter god og hurtig behandling. Meget tyder på, at regionerne ikke har overholdt reglerne om maksimale ventetider for behandling af kræft. Det har regionerne en klar forpligtelse til at gøre. Og de har en klar forpligtelse til at orientere Sundhedsstyrelsen, hvis de ikke kan leve op til reglerne om de maksimale ventetider. Efter hvad der er oplyst overfor mig, er det ikke sket. Det er naturligvis en uacceptabel situation. Den usikkerhed, vi nu oplever om kræftbehandlingen, skal ryddes af vejen hurtigst muligt af hensyn til patienterne.”   

Ministeren har bedt regionerne om en redegørelse og samtidig bedt Task Force for patientforløb på kræft- og hjerteområdet om at træde ekstraordinært sammen i denne uge med henblik på, at der kommer fuldstændig klarhed over sagen. Allerede nu varsler ministeren dog opstramninger: 

 

”Vi ser desværre tydeligt, at overvågningen på området ikke er robust nok. Jeg vil derfor have indført den nødvendige registrering, der skal til, for at vi fremover helt tydeligt kan følge, om de maksimale ventetider overholdes. Vi skal simpelthen kunne holde øje med, hvor lang tid der går fra en patient har sagt ja til en behandling og til behandlingen går i gang. Kun på den måde kan vi følge målrettet og resolut op på problemer. Samtidig vil jeg lægge op til en særlig registrering af patientforløbene i kræftpakkerne.”   

”Der er desuden behov for et langt større ledelsesmæssigt fokus i regionerne og på sygehusene, når det kommer til kræftpatienters ventetider. Det er regionsrådenes ansvar, at de her helt afgørende patientrettigheder overholdes. Og her vil jeg indskærpe overfor regionerne, at den samlede kapacitet i Danmark skal udnyttes. Hvis en region ikke har kapacitet, skal den finde plads i en anden region. Og hvis den ikke kan det, må den sikre, at der findes plads i udlandet. Det er helt i tråd med reglerne, som naturligvis skal overholdes.”   

Ministeren har indkaldt Folketingets sundhedsordførere til et orienteringsmøde i ministeriet i forlængelse af det omtalte møde i Task Force. Mødet med sundhedsordførerne finder sted tirsdag den 10. januar 2012. 

 

Yderligere oplysninger 

Særlig rådgiver Henrik Larsen, tlf. 50 84 48 66 


Sidst opdateret 03-01-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |