Skip navigation


Nyt nationalt videnscenter skal samle og styrke viden om rehabilitering og palliation

18-12-2012
PRESSEMEDDELELSE - Fra januar 2013 bliver de to centre, Palliativt Videncenter og RehabiliteringsCenter Dallund, til ét, samlet videnscenter. Det skal være med til at styrke indsats og sammenhæng i rehabilitering og palliativ behandling af patienter med livstruende sygdomme – særligt kræftramte.

Flere og flere danskere overlever mødet med en alvorlig kræftsygdom eller lever længere tid med en kræftdiagnose. Det betyder, at der i dag er et stigende antal danskerne, der skal igennem et krævende genoptræningsforløb for at genvinde kræfterne og har behov for en lindrende behandling.    

I takt med, at der i dag lægges stadig større vægt på lindring og genoptræning som en vigtig del af behandlingen af patienter med livstruende sygdomme, er der behov for ekspertise inden for rehabilitering og palliation (lindring). Det behov skal det nye, nationale center, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation, være med til at opfylde, og der er med finansloven for 2012 afsat 19 mio. kr. årligt til videnscentret.   

Sundhedsminister Astrid Krag siger:

”Når vi i dag effektivt kan behandle rigtig mange af de mennesker, der bliver ramt af en alvorlig og livstruende sygdom, så skal vi også sørge for, at deres videre liv – hvad end de kan helbredes eller ej – får de bedst mulige betingelser. Her er genoptræning og lindrende behandling helt afgørende, og jeg er derfor rigtig tilfreds med, at vi nu kan se frem til at få en samlet og styrket ekspertise på området.”   

Med etableringen af ét nationalt videnscenter ønsker regeringen nemlig at bringe Danmark op på et højt internationalt niveau inden for rehabilitering og palliation.   

Det nye Videnscenter for Rehabilitering og Palliation bygges op omkring to hovedfunktioner:

·          En forsknings- og udviklingsfunktion, hvis aktiviteter tager afsæt i det nuværende RehabiliteringsCenter Dallund (beliggende i Søndersø på Fyn), der tilknyttes Odense Universitetshospital i et tæt samarbejde med Syddansk Universitet. Region Syddanmark bliver driftsherre for funktionen.

·          En formidlings- og dokumentationsfunktion, hvis aktiviteter tager afsæt i det nuværende Palliativt Videnscenter og som organisatorisk er forankret ved Syddansk Universitet (SDU). Der bliver tæt samarbejde med det Nationale Forskningscenter for Kræftrehabilitering (NFK) og Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet og andre forskningsudviklingsmiljøer indenfor rehabilitering og palliation i Danmark og udlandet.

Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Camilla Lund-Cramer, tlf. 72 26 94 62
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf. 50 96 50 69


Sidst opdateret 18-12-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |