Skip navigation


Kræftbehandling får et markant løft med indførelse af partikelterapi

27-05-2011
PRESSEMEDDELELSE – Danmark skal nu have partikelterapianlæg, som vil give et markant løft til kræftbehandlingen. Regeringen vil finansiere det op mod en milliard kroner dyre anlæg i samarbejde med private fonde.

Danmark skal have sit første partikelterapianlæg til behandling af kræftpatienter. Det er regeringen, DF og Pia Christmas-Møller netop blevet enige om i forbindelse med sundhedspakken i forlængelse af 2020-reformerne.

Partikelterapi er en mere skånsom kræftbehandling end almindelig strålebehandling, fordi det omkringliggende væv tager mindre skade ved partikelterapi end ved almindelig strålebehandling.

Især børn og patienter med kræftsygdom tæt på kritiske organer – f.eks. øjet eller hjernen – kan have gavn af partikelterapi-behandling. Samtidig bliver risikoen for, at børn der behandles for kræft udvikler sygdommen igen senere i livet, reduceret fra 25-30 procent med almindelig strålebehandling, til 2-3 procent med partikelterapi.

Der eksisterer omkring 36 partikelterapianlæg i verden, og 24 nye er på vej i bl.a. Sverige og Tyskland.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Danmark sender i dag visse kræftpatienter til bl.a. Tyskland og USA for at modtage partikelterapi, fordi vi ikke har vores eget anlæg. Det er besværligt, både for de pårørende og for patienten selv. Det vil være en klar forbedring af den danske kræftbehandling, at vi får et partikelterapianlæg. Det vil også give nye muligheder for forskningen.”

”Regeringen er klar til at bygge klinikken og faciliteterne, hvor behandlingen skal foregå, såfremt der er private fonde, der vil bidrage med strålekanon og den dermed muliggjorte forskning.”

Den endelige pris for et dansk partikelterapianlæg ligger ikke fast, men omkostningerne forventes at ligge mellem 0,8-1,4 mia. kr., inkl. privat medfinansiering. De årlige udgifter til drift skønnes at ligge omkring 100 mio. kr.

Med sundhedspakken lægger regeringen, DF og Pia Christmas-Møller op til, at staten finansierer bygge- og anlægsomkostninger og står for de løbende driftsomkostninger, mens der søges fondsmidler til selve maskinen og til forskning.

En åben og nøje tilrettelagt faglig vurderingsproces skal sikre, at det danske partikelterapianlæg placeres mest hensigtsmæssigt. Denne proces er endnu ikke beskrevet.


Yderligere oplysninger
Kontorchef Niels Würgler Hansen, tlf. 72 26 94 33
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17

Sidst opdateret 27-05-2011
Læs også
Aftale om sundhed  (26.05.11)


Nyt mål: Diagnose inden 30 dage
(pressemeddelelse af 27.05.11)

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |