Skip navigation


Flere kræftpatienter overlever deres sygdom

25-11-2010
PRESSEMEDDELELSE - Massiv satsning på kræftområdet de seneste år betyder nu at knap 7 pct. flere kræftpatienter er i live tre år efter diagnose end i 2001.

Flere og flere kræftpatienter overlever deres kræftsygdom.
Det fremgår af nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som viser udviklingen i overlevelsen for otte hyppige kræftformer.

Siden 2001 er der således sket en stigning i antallet af patienter, der lever et år efter deres kræftdiagnose, på 6,5 pct. Den samme positive udvikling viser sig, når man ser på overlevelsen efter tre og fem år, der er steget med henholdsvis 6,9 pct. og 3,6 pct.

 

  • Af lungekræftpatienterne er 8,3 pct. flere i live i dag tre år efter diagnosticering end i 2001
  • Af patienter med tyktarmskræft er 7,3 pct. flere i live i dag tre år efter diagnosticering end i 2001
  • Af patienter med endetarmskræft er 10 pct. flere i live i dag tre år efter diagnosticering end i 2001

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder glæder sig over den positive udvikling:

”De nye tal viser, at regeringens investering i kræftområdet har haft en effekt, der hvor det virkelig tæller – nemlig at flere og flere danskere overlever deres kræftsygdom. Den udvikling skulle vi gerne se fortsætte de kommende år.”

På trods af den generelle stigning i overlevelsen viser de nye tal også, at der er nogle få kræftformer, hvor der ses stagnation eller mindre tilbagegang i overlevelsen. Dette skal ses i lyset af, at tallene inkluderer patienter diagnosticeret til og med 2008, hvor pakkeforløbene kun var delvist implementeret.

I den forbindelse siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder:

”Vi er bestemt ikke i mål endnu. Men jeg tror på, at når vi ser den fulde effekt af pakkeforløbene, som blev indført i løbet af 2008, vil vi se en yderligere stigning i overlevelsen. På samme måde er jeg sikker at de mange initiativer i Kræftplan III, som bliver indført i de kommende år vil betyde, at endnu flere danskere vil overleve deres kræftsygdom.”

Der er de seneste år investeret massivt kræftområdet:

  • Kræftområdet er blevet tilført knap 1,8 mia. kr. ekstra årligt i 2010 i forhold til 2001
  • Siden 2001 er regionernes mulighed for at investere i kræftapparatur udvidet med mere end 2 mia. kr.
  • Nu afsættes yderligere 500 mio. kr. om året til gennemførelse af Kræftplan III

Se de nye tal for overlevelse efter kræftsygdom (linker til Sundhedsstyrelsens hjemmeside)


Yderligere oplysninger
Pressemedarbejder Martin Deichmann, tlf. 72 26 94 14, mobil 40 82 06 37


Sidst opdateret 25-11-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |