Skip navigation


Kræftindsatsen får et massivt løft med en Kræftplan III

07-11-2010
PRESSEMEDDELELSE - Screening for tarmkræft til alle personer i alderen 50-74 år, diagnostisk pakke, som skal sikre hurtig diagnose ved uklare symptomer samt styrket efterbehandling for at hjælpe patienterne tilbage til livet.

Screening for tarmkræft til alle personer i alderen 50-74 år, diagnostisk pakke, som skal sikre hurtig diagnose ved uklare symptomer samt styrket efterbehandling for at hjælpe patienterne tilbage til livet. 

Det er overskrifterne i Kræftplan lll, som regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre. De kommende fire år tilføres der 810 mio. kr. Når planen er fuldt implementeret tilføres der samlet over 500 mio. kr. om året.  

Der er sket store fremskridt i den danske kræftbehandling de seneste år med et fald på dødelighed på 7 procent.  Den positive udvikling skal udbygges.  

Hovedpunkterne i Kræftplan III er for det første en massiv indsats i forhold til tidlig opsporing af kræft med indførelse af landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft til alle personer i alderen 50-74 år. Det ventes, at mindst 150 flere danskere årligt vil overleve deres kræftsygdom som følge af screeningen.  

Kræftpakkerne, der blev indført i 2008 sammen med massive investeringer i bl.a. i ny teknologi har sikret hurtigere udrednings- og behandlingsforløb.  

Med Kræftplan III indfører vi en diagnostisk pakke, som skal sikre, at også patienter med uklare symptomer hurtigt får afklaret deres situation i et sammenhængende forløb. Ingen patienter må blive kastebold mellem egen læge, sygehusafdelinger og speciallæger. Mistanken om kræft skal af- eller bekræftes så hurtigt som muligt.  

For det tredje sætter vi fokus på rehabilitering og smertelindring, palliation. Patienter skal have hjælp til at genfinde hverdagen efter et kræftforløb. Med kræftplan III indfører vi et forløbsprogram, som skal sikre, at den enkelte patient tilbydes målrettet rehabilitering. Det palliative område styrkes bl.a. med nye hospicepladser og styrkelse af den smertelindrende behandling. Det og palliative område styrkes, så de patienter som desværre ikke kan helbredes, får den bedst mulige støtte, lindring og tryghed.  

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:  

”Vi kan heldigvis allerede nu aflæse resultater af den massive investering og fokus på kræft. Det udbygger vi nu. Vi har indført screening for brystkræft og livmoderhalskræft, og nu vil vi også screene for tarmkræft. Pakkeforløbene på kræftområdet har betydet hurtigere behandling for patienterne. Nu sikrer vi, at patienter med uklare symptomer kommer ind i et særligt pakkeforløb, der sikrer hurtig udredning og diagnose. Endelig vil Kræftplan lll sikre bedre efterbehandling og hjælp til at genvinde fodfæstet,” siger Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder. 

 

Læs aftaltekst: "Aftale om Kræftplan III".

 

Kommentarer:

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder ved pressechef Line Aarsland 24 40 74 71 

Finansordfører Kristian Thulesen Dahl (DF) 33375102
Sundhedsordfører Birgitte Josefsen (V), tlf. 33 37 45 59
Sundhedsordfører Vivi Kier (K), tlf. 33 37 42 14
Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF), mobil 61 62 46 26
Politisk ordfører Per Ørum Jørgensen (KD) 33 37 49 90   

Kræftområdet er blevet tilført 1,8 mia. kr. ekstra om året i 2010 sammenlignet med 2001. Dertil kommer, at regeringen har udvidet regionernes mulighed for at investere i kræftapparatur med mere end 2 mia. kr. siden 2001.  Oversigt over kræftinitiativer siden 2001.

Der afsættes i perioden 2011-2014  i alt 810 mio. kr. til gennemførelse af Kræftplan III. Og til trods for at de offentlige udgifter under ét skal holdes i ro, har regeringen afsat 5 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet i perioden 2011-2013.   

Resultater på kræftområdet

 

 • Der er sket et fald i dødeligheden på godt 7 pct. i perioden 2000-2008

 • I 2009 var der 60.000 flere personer, som fik en kræft- eller kræftrelateret behandling sammenlignet med i 2001

 • Den landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser viste i 2009, at 96 pct. af de danske kræftpatienter var enten tilfredse eller meget tilfredse med deres behandlingsforløb.  

Hovedinitiativer i Kræftplan III

 

 • Indførelse af screening for tyk- og endetarmskræft
 • Diagnostisk pakkeforløb til patienter med uklare symptomer
 • Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation
 • Flere hospicepladser og styrket smertelindrende behandling  

  Afsatte midler

  • 50 mio. kr. i 2011
  • 158 mio. kr. i 2012
  • 207 mio. kr. i 2013
  • 396 mio. kr. i 2014 stigende til 560 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.  

  Hovedinitiativer i Kræftplan II - 2005

   

  • Øget fokus på forebyggelse – særligt på tobaksområdet
  • Bedre organisering af udrednings- og behandlingsforløb
  • Styrkelse af kræftkirurgien  

   Afsatte midler

   • 425 mio. kr. i 2006
   • 245 mio. kr. i 2007
   • 225 mio. kr. årligt fra 2008 

    Aftale om akut handling og klar besked til kræftpatienter - 2007

     

    • Beslutning om national indførelse af pakkeforløb
    • Fremrykning af investeringer i kræftapparatur
    • Monitorering af alle kræftpatienters patientforløb  

     Afsatte midler

     • 225 mio. kr. i 2007 til midlertidig meraktivitet mv.
     • 850 mio. kr. i 2008 til investeringer i kræftapparatur
     • 175 mio. kr. årligt fra 2008 til drift af pakkeforløbene   


      Sidst opdateret 09-11-2010
      Se også:

      Kræftplan II - Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i juni 2005 Kræftplan II.

      Kræftplan I  - I 2000 udsendte Sundhedsstyrelsen den første nationale kræftplan.

      Oversigt over kræftinitiativer siden 2001


      Kontaktinformation

      Holbergsgade 6
      1057 København K
       | tlf: 72269000
       | EAN: 5798000362055
       |