Skip navigation


Mere eksperimentel behandling er nu blevet til standardbehandling

31-05-2010
Nye tal for ordningen om eksperimentel behandling viser, at der i 2009 er sket et fald i antallet af nye sager til second opinion panelet. Det skyldes, at flere eksperimentelle behandlinger nu kan tilbydes som dokumenteret standardbehandling til patienterne – takket været enhederne for eksperimentel kræftbehandlings systematiske erfaringsopsamling

818 nye patientsager blev vurderet af second opinion panelet i 2009. Og sagerne omfattede patienter med stort set alle former for kræft. I 9 ud af 10 tilfælde har panelet kunne afgive konkret råd om behandling herunder eksperimentel behandling. I 341 patientsager blev der anbefalet eksperimentel behandling på enhederne for eksperimentel kræftbehandling i Danmark. Det viser Sundhedsstyrelsens årsrapport 2009 om eksperimentel behandling, der i dag offentliggøres.

 

Det fremgår af årsrapporten, at faldet i antallet af nye patientsager i 2009 skyldes, at flere eksperimentelle behandlinger, der førhen skulle godkendes via ordningen, nu er overgået til standardbehandlinger. Flere eksperimentelle behandlinger har således vist så gode resultater, at de kan tilbydes som dokumenteret behandling til patienterne, og derved behøver panelet ikke at inddrages. Det viser, at etableringen af de 6 enheder for eksperimentel kræftbehandling er et væsentlig bidrag til at forbedre den danske kræftbehandling og har tilmed medvirket til, at færre patienter må rejse til udlandet for eksperimentel behandling. I 2009 blev der i 7 patientsager anbefalet eksperimentel behandling i udlandet, og dermed det laveste antal i ordningens levetid.

 

I årsrapporten gives eksempler på en række eksperimentelle behandlinger, der nu er overgået til standardbehandlinger og eksempler på eksperimentelle behandlinger i udlandet, der nu er hjemtaget til Danmark. 

 

Årsrapporten viser endvidere, at panelet har været en smule længere tid om at behandle sagerne end de foregående år. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid lå på knap 14 dage, men ligger fortsat inden for de udmeldte frister om 1-2 uger og maksimalt 4 uger.   

Med henblik på at styrke patientinformationen om second opinon ordningen vil Sundhedsstyrelsen i nær fremtid udsende en patientpjece om ordningen. Derudover udvides panelet snarest med et fjerde medlem. Sundhedsstyrelsen er lige nu i gang med at udpege et panelmedlem med kirurgisk ekspertise grundet den stigende anvendelse af kirurgisk eksperimentel kræftbehandling.

 

Sundhedsstyrelsens årsrapport 2009 om eksperimentel behandling


Sidst opdateret 29-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |