Skip navigation


Rekordlav ventetid på kræftoperation og ballonudvidelser

04-05-2010
PRESSEMEDDELELSE - Ventetiden for kræftpatienter på forundersøgelse og operation har aldrig været lavere. Også på hjerteområdet er ventetiden faldet.

Antallet af kræftpatienter er steget markant siden 2001. 36 procent flere bliver i dag opereret for kræft. Alligevel er ventetiden rekordlav. En ny opgørelse for februar 2010 viser, at den gennemsnitlige forventede ventetid på at have været igennem både forundersøgelse og efterfølgende operation i dag er to en halv uge uge. Det vil sige, at fra en patient opdager symptomer, til vedkommende får en diagnose og bliver opereret, går der i gennemsnit to en halv uge.

Man kan direkte aflæse indførslen af kræftpakker for alle betydelige kræftformer i 2008 fuldt fulgt af betydelige investeringer i statistikken.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder glæder sig over den seneste opgørelse af ventetid:
”Resultatet af regeringens indsats på kræftområdet med de nye kræftpakker og en massiv investering i området giver nu resultater. Ventetiden er faldet markant, og vi har fået hurtigere forløbstider. Det betyder helt enkelt, at flere vil overleve en kræftdiagnose. Næste skridt bliver en kræftplan III, der bl.a. skal sørge for, at folk bedst muligt bliver hjulpet tilbage til livet og hverdagen efter en kræftsygdom.”

Bertel Haarder indleder i løbet af sommeren forhandlinger med Dansk Folkeparti om Kræftpakke III, som skal sikre en bedre opfølgning for kræftpatienter efter endt behandling.


Fald i ventetiden på hjerteområdet
Også ventetiden på hjerteområdet er faldet. Den gennemsnitlige ventetid på en ballonudvidelse på 2,8 uger har aldrig været lavere, mens ventetiden til en bypass-operation er på fire uger.

”Ventetiden for både ballonudvidelse og bypass-operation er faldet betydeligt, efter at vi sidste år indførte hjertepakkerne og med dem sikrede patienterne optimale forløb med mindst mulig ventetid og klar og tydelig information om hele forløbet fra begyndelsen. Udviklingen på hjerteområdet, der de seneste år har betydet 3.000 færre dødsfald årligt, synes jeg i det hele taget, vi godt kan kalde en succeshistorie,” siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.
 


Fakta: Indsatsen på kræft- og hjerteområdet
Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte 225 mio. kr. i 2007 til forbedring af kræftområdet. 
Fra 2008 fik kræftområdet et permanent løft på 175 mio. kr. årligt. Derudover blev regionernes låneramme for 2008 ekstraordinært udvidet med 850 mio. kr. til investeringer i kræftapparatur. Der er udarbejdet og implementeret pakkeforløb for alle kræftformer.
Kræftplan III skal fokusere på fastholdelse og udvikling af behandlingsindsatsen og forbedring af forløbene efter primær behandling, herunder rehabilitering. 
På hjerteområdet blev regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance i finanslovsaftalen for 2008 enige om at indføre optimale pakkeforløb for patienter med livstruende hjertesygdomme, som på kræftområdet. På finansloven for 2008 blev der derfor afsat i alt 150 mio. kr. i 2008 og 2009 til midlertidig højere aktivitet i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene.   Feb. 2003 Feb. 2004 Feb. 2005 Feb. 2006  Feb. 2007  Feb. 2008  Feb. 2009  Feb. 2010 

Gns. ventetid til kræftoperation
(inkl. ventetid til forundersøgelse)

 3,5

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,3 

2,7 

2,5 


Mar. 2003 Mar. 2004 Mar. 2005 Mar. 2006 Mar. 2007 Mar. 2008 Mar. 2009 Mar. 2010

Gns. ventetid til bypass-operation

 5,0

3,0 

3,8 

4,2 

8,0 

9,6 

6,2 

4,0 

Gns. ventetid til ballon-udvidelse

 6,8

4,2 

4,2 

3,2 

3,7 

2,8 


                                
Yderligere oplysninger:
Christian Skov Hansen tlf. 72 26 98 48

Sidst opdateret 04-05-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |