Skip navigation


Private klinikker skal have kontrolbesøg

16-12-2010
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder vil skærpe kontrollen med private klinikker, der f.eks. udfører brystkræftundersøgelser. Der skal føres tilsyn med tilbagevendende kontrolbesøg.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder fremsætter i det nye år et lovforslag, der lægger op til, at Sundhedsstyrelsen aflægger tilbagevendende kontrolbesøg som led i sit tilsyn med private klinikker. Et tilsyn skal sikre, at de private klinikker lever fuldt op til alle krav om udstyr, uddannelse og kliniske retningslinjer.

Bertel Haarder siger:

"Der må ikke herske nogen som helst tvivl om kvaliteten af brystkræftunderundersøgelser eller andre behandlinger på private klinikker. Og der skal være fuldstændig dokumentation og klarhed af hensyn til patientsikkerheden. Jeg vil derfor skærpe kontrollen bl.a. med jævnlige tilsynsbesøg, som vi kender det i andre sammenhænge f.eks. fra levnedsmiddelkontroller og kontrollen med kosmetiske klinikker. Jeg vil straks i det nye år drøfte en model med de relevante parter."

Der er i dag cirka 25 privatklinikker, der udfører mammografi, og ca. 200, der udfører øvrige brystkræftundersøgelser.
Prisen for et tilsyn vil formentlig være cirka 15.-16.000 kr. pr. klinik, svarende til tilsynet med klinikker, der udfører kosmetisk behandling.

Lovforslaget skal sikre:

  • en mere aktiv tilsynsindsats på hele området for privat lægefaglig virksomhed, dvs. ikke kun med hensyn til brystkræftundersøgelser

  • en registreringsordning, der sikrer, at Sundhedsstyrelsen til enhver tid har fuldt overblik over, hvor der finder patientbehandling sted i privat regi

  • at den mere aktive tilsynsindsats med tilhørende registreringsordning finansieres af virksomhedsudøverne selv


Bertel Haarder vil i fortsat dialog med Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger drøfte mulige modeller for et sådant udvidet tilsyn med henblik på fremlæggelse af et lovforslag herom i indeværende folketingsår.


Sidst opdateret 16-12-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |