Skip navigation


Brystkræft opdages tidligere

16-12-2010
PRESSEMEDDELELSE – Antallet af kvinder, der har fået konstateret brystkræft, steg fra 2008 til 2009. Stigningen skyldes, at brystkræft opdages på et tidligere stadie pga. det nye landdækkende screeningsprogram. En tidligere diagnose giver bedre behandlingsmuligheder og dermed øget chance for at overleve.

Mange kvinder i Danmark får diagnosen brystkræft tidligere i sygdomsforløbet i forhold til tidligere år, og flere kvinder diagnosticeres med forstadier til brystkræft.
Det fremgår af den nyeste opdatering af Cancerregistret, som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort.

De nye tal viser, at antallet af kvinder, der fik diagnosen brystkræft, steg med 18 procent fra 2008 til 2009.

I 2005 afsatte regeringen og Dansk Folkeparti ekstra penge, så landsdækkende screening for brystkræft kunne begynde i løbet af 2008-2009.

Tallet for nye brystkræfttilfælde i 2009 omfatter altså både de tilfælde, som ville være blevet diagnosticeret, selv om screeningsprogrammet ikke var blevet indført plus de nye tilfælde, som diagnosticeres på grund af den nye screening.

”Umiddelbart ser tallene måske sorte ud, fordi antallet af kvinder med konstateret brystkræft jo stiger. Men tallene dækker jo over en positiv udvikling, idet de afspejler, at flere kvinder får opdaget brystkræft i tide, hvilket giver dem bedre mulighed for at blive helbredt. Derudover er det selvfølgelig vigtigt, vi følger de forskellige screeningsprogrammer på kræftområdet tæt, så vi løbende gør programmerne bedre. Derfor har vi afsat penge til netop det formål med kræftplan III”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

I 2009 blev der registreret 35.457 nye kræfttilfælde, i 2008 var tallet 34.585.

Heldigvis er antallet af indbyggere, der dør af kræft, faldet med ni procent fra 2000 til 2009, viser nye tal fra dødsårsagsregistret. 84 procent af de kvinder, der får diagnosen brystkræft, overlever.

”Selv om stigningen i antallet af nye kræfttilfælde i høj grad skyldes en midlertidig stigning i antallet af kvinder der diagnosticeres med brystkræft på grund af screening, er det helt åbenlyst, at alt for mange danskere rammes af kræft. Derfor har vi også fokus på, hvordan vi kan sikre, at færre danskere får kræft i fremtiden, bl.a. i kræftplan III”, siger Bertel Haarder.


Fakta

  • Kræftområdet er blevet tilført knap 1,8 mia. kr. ekstra årligt i 2010 i forhold til 2001
  • Siden 2001 er regionerens mulighed for at investere i kræftapparatur udvidet med mere end 2 mia. kr.
  • Med kræftplan III har regeringen, DF og Kristendemokraterne afsat yderligere 800 mio. kr. til kræftområdet over de næste fire år.
  • I 2009 var der 60.000 flere personer, som fik en kræft- eller kræftrelateret behandling sammenlignet med i 2001
  • Den landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser viste i 2009, at 96 procent af de danske kræftpatienter var enten tilfredse eller meget tilfredse med deres behandlingsforløb.

 

Yderligere oplysninger
Kontorchef Niels Würgler, tlf. 72 26 94 33
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 16-12-2010
Læs også
Flere overlever kræft og hjertesygdomme

PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nye 2009-tal i dødsårsagsregistret

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |