Skip navigation


Hurtigere kræftbehandling for otte ud af 11 kræftformer

31-08-2010
PRESSEMEDDELELSE - Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at danske kræftpatienter kommer hurtigere i behandling i dag, end de gjorde i 2008.

Kræftpakkerne, der blev indført i 2008, og massive investeringer i kræftområdet bl.a. i ny teknologi er baggrunden for, at patienter med fx modermærkekræft, prostatakræft eller kræft i hjernen nu oplever kortere ventetid fra henvisning til behandling.

Resultatet glæder indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

”Jeg er glad for at se, at de store investeringer samt pakkeforløb virker. Tallene viser hurtigere forløb for 8 ud af 11 store kræftformer. Brystkræftscreeningen har betydet, at man finder flere tilfælde og ventetiden derfor desværre er blevet lidt forøget. På lungekræft og endetarmskræft er der sket en stagnation. Vi har allerede inden sommerferien drøftet de tre områder med regionerne, og de er i fuld gang med at rette op,” siger han.

Det nationale screeningsprogram mod brystkræft er gradvis kommet på plads i de enkelte regioner fra 2008 til 2010, hvilket er medvirkende årsag til det stigende pres på brystkræftområdet.


Udviklingen i forløbstider på landsplan (Median - kalenderdage)

 

1. halvår 08 

2. halvår 08 

1. halvår 09 

2. halvår 09 

Lungekræft

44

43 

43 

40 

Kræft i tyk- og endetarm

27

29 

30 

28 

Brystkræft 

23

25 

27 

28 

Kræft i hoved og hals 

38

36 

41 

38 

Kræft i kvindelige kønsorganer 

30 

29 

29 

27 

Hæmatologiske kræftformer 

45 

41 

36 

35 

Kræft i blæren og nyren 

31 

32 

31 

30 

Kræft i mandlige kønsorganer 

91 

94 

80 

76 

Kræft i øvre mave og tarm 

48

46 

44 

44 

Modermærkekræft 

18 

15 

Kræft i hjernen 

28 

26 

22 

22 

Flere af de medtagne kræftformer inkluderer flere pakkeforløb for at sikre et tilstrækkeligt stor datamateriale. Desuden er tiderne opgjort i kalenderdage og ikke i hverdage. Disse forhold betyder, at forløbstiderne i tabellen ikke kan sammenlignes med de angivne forløbstider i pakkeforløbene.


I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb på kræftområdet afsatte regeringen og Dansk Folkeparti i 2007 225 mio. kr. til midlertidig meraktivitet og forbedring af arbejdsgange, mens regeringen og Dansk Folkeparti i 2008 udvidede regionernes lånerammer med 850 mio. kr. til indkøb af kræftapparatur såsom scannere og strålekanoner. Desuden er der fra 2008 afsat et årligt beløb på 175 mio. kr. til pakkeforløbene.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner drøfter løbende udviklingen i den nedsatte taskforce på kræftområdet. Forløbsdata fra Sundhedsstyrelsens monitorering vil fremover blive offentliggjort halvårligt.


Sidst opdateret 30-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |