Skip navigation


Vi skal lære af kræftpatienternes oplevelser

06-04-2010
PRESSEMEDDELELSE - Den landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser viste i 2009, at 96 pct. af de danske kræftpatienter var enten tilfredse eller meget tilfredse med deres behandlingsforløb

Den landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser viste i 2009, at 96 pct. af de danske kræftpatienter var enten tilfredse eller meget tilfredse med deres behandlingsforløb. Trods det flotte resultat er der dog stadig patienter, der ikke kun har gode oplevelser. Derfor har Indenrigs- og Sundhedsministeriet bedt Enheden for Brugerundersøgelser om at kigge nærmere på de skriftlige kommentarer, som kræftpatienterne har givet om deres behandlingsforløb.

 

Det er blevet til rapporten ”Veje til bedre patientforløb – En kvalitativ analyse af kræftpatienters skriftlige kommentarer til patientforløbet”, der belyser de områder, som patienterne har kritiseret i den landsdækkende undersøgelse. Det drejer sig særligt om elementer i udredningsfasen, i den praktiserende læges indsats samt spørgsmål om rehabilitering og kontrol efter behandlingen. 

 

Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder er glad for, at vi får sat konstruktive ord på de områder, hvor kræftpatienter oplever, at tingene kan gøres bedre: 

 

”Vi er kommet utrolig langt med selve kræftbehandlingen i Danmark, og vi har, som sidste års undersøgelse viste, også fået meget tilfredse patienter. Men vi kan stadig gøre det bedre, når det gælder den del af patienternes forløb, der går forud for selve behandlingen og den del, der kommer bagefter. Derfor er det også to af hovedemnerne i den kommende Kræftplan III.” 

 

”Med den nye rapport kan vi se, hvor patienterne selv mener, at indsatsen skal forbedres. Det er et vigtigt redskab – vi skal lære af patienternes oplevelser – både de gode og de mindre gode.” 

 

Indenrigs- og sundhedsministeren vil nu sørge for, at rapporten bliver sendt til Sundhedsstyrelsen, så de kan bruge den i det videre arbejde med Kræftplan III, ligesom regionerne vil få den tilsendt, så de kan bruge den i arbejdet med at forbedre den danske kræftbehandling. 

 

Kontakt:

Pressemedarbejder Martin Deichmann, mde@sum.dk , tel. 40 82 06 37

 

Veje til bedre patientforløb – En kvalitativ analyse af kræftpatienters skriftlige kommentarer til patientforløbet


Sidst opdateret 06-04-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |