Skip navigation


Eksperimentel behandling

16-09-2009
Pr. 1. januar 2003 blev det gjort muligt, at henvise patienter, der lider af en livstruende sygdom som f.eks. kræft, til eksperimentel behandling i udlandet eller til private sygehuse her i landet.

Pr. 1. januar 2003 blev det gjort muligt, at henvise patienter, der lider af en livstruende sygdom som f.eks. kræft, og som ikke kan tilbydes yderligere behandling herfor på offentlige sygehuse, henvisning til eksperimentel behandling i udlandet eller til private sygehuse her i landet.

Sundhedsstyrelsen har nedsat et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling, der efter indstilling fra patientens behandlende sygehusafdeling rådgiver lægerne om der kunne være andre behandlingsmuligheder, herunder eksperimentel behandling mv., for patienter, der ikke umiddelbart kan tilbydes yderligere behandling. Det er en unik ekstra chance for patienter med kræft eller andre livstruende sygdomme.

Formålet med etablering af ordningen for eksperimentel behandling er, at give sygehusafdelingerne en formaliseret adgang til at sikre, at alle behandlingsmuligheder er overvejet i relation til patienter med livstruende kræftsygdomme.

Regionen kan henvise patienten til eksperimentel behandling i udlandet eller til private sygehuse her i landet, såfremt Sundhedsstyrelsen har godkendt henvisningen. Sundhedsstyrelsen kan godkende henvisningen på baggrund af rådgivning fra panelet vedrørende eksperimentel behandling, hvis der kan være mulighed for, at en bestemt eksperimentel behandling på et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet kan helbrede patienten eller forlænge patientens liv.

Fra januar 2005 blev det muligt at modtage eksperimentel behandling i Danmark på de etablerede enheder for eksperimentel kræftbehandling på afdelinger i onkologi ved Rigshospitalet og Herlev Hospital, Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus, Århus Sygehus og Ålborg Sygehus.

Links:

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om eksperimentel behandling – herunder det rådgivende panel

Bekendtgørelsen nr. 62 af 20. januar 2010 om ret til sygehusbehandling m.v.

 


Sidst opdateret 31-05-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |