Skip navigation


Ambitionerne i Kræftplan II er indfriet

29-05-2009
PRESSEMEDDELELSE - En ny statusrapport viser, at der er blevet sat handling bag ordene i Kræftplan II fra 2005

En ny statusrapport viser, at der er blevet sat handling bag ordene i Kræftplan II fra 2005. Over de senere år er der sket omfattende forbedringer i indsatsen mod kræft i Danmark.

Kræftplan II dækker hele spektret fra forebyggelse til rehabilitering, og det gør indsatsen også. Forebyggelsen er bl.a. styrket med rygeloven fra 2007 og indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft. Opsporingen er forbedret med landsdækkende screening for brystkræft. Undersøgelse og behandling er blevet organiseret i pakker uden unødig ventetid. Og rehabiliteringen løftes som led i pakkeforløbene og med en række pilotprojekter i kommunerne.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen glæder sig over fremskridtene på kræftområdet:

”Det er meget tilfredsstillende at kunne konstatere, at vi er ved at være i mål med Kræftplan II. Vi er kun nået så langt, fordi regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti har formået at sætte økonomi bag ordene i kræftplanen. Jeg vil fremhæve, at der har været et godt samarbejde med regionerne om opgaverne, og sundhedspersonalet har knoklet for at efterleve målsætningerne. Til efteråret, hvor den fremtidige specialefordeling falder på plads, tager vi fat på arbejdet med Kræftplan III med fokus på bl.a. rehabilitering. Og jeg vil love, at der også med den bliver sat handling bag ordene.”  

I Kræftplan II fra 2005 udpeges en række indsatsområder, som skal bringe den danske kræftbehandling op på højeste internationale niveau. Statusrapporten viser, at planen – bl.a. i kraft af de nye pakkeforløb – er ved at være opfyldt.

Parallelt med omlægningen af kræftbehandlingen er der sket stigning i behandlingsaktiviteten, fald i dødeligheden af kræft i befolkningen og en stigning i overlevelsen blandt dem, der får kræft. Desuden angiver 96 pct. af patienterne i en stor landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres samlede udrednings- og behandlingsforløb for kræft.  

Statusrapporten er udarbejdet i forlængelse af ministerens tale ved forespørgselsdebat F37 om indsatsen på kræftområdet, som fandt sted i Folketingssalen den 6. maj 2009.

Kontakt: Pressemedarbejder Martin Deichmann, mde@sum.dk , tlf. 40 82 06 37

Opfølgning på kræftplan II i forbindelse med F 37 om kræftindsatsen

Bilag 1. Nøgletal på kræft april 2009  

Bilag 2. Økonomisk oversigt over afsatte midler  

Ministerens tale ved forespørgselsdebat F 37 om indsatsen på kræftområdet  

 

 


Sidst opdateret 06-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |