Skip navigation


Regionerne har godt fat i pakkeforløbene på kræftområdet

29-08-2008
PRESSEMEDDELELSE - Regionerne overholder overordnet set fristerne for henvisning, udredning og operation. Det viser den første status fra regionerne.

Nu foreligger den første tilbagemelding fra regionerne på, hvordan det indtil nu er gået med at implementere pakkerne. Den viser, at regionerne overordnet set overholder fristen på to dage for henvisningsperioden og fristen på syv dage for udredningsperioden. Det betyder, at der i langt de fleste tilfælde ikke vil gå mere end to dage, fra man er blevet henvist fra egen læge med begrundet mistanke om kræft, til man står på hospitalet. Og at der derefter – i langt de fleste tilfælde – kun vil gå yderligere syv dage, til hospitalet har gennemført alle de nødvendige undersøgelser.

Undersøgelsen viser også, at størstedelen af regionernes sygehuse – på tværs af de implementerede pakker –  opfylder målene i forhold til operation.

- Denne første fingeren–på-pulsen-undersøgelse viser, at vi har taget et stort skridt i kræftbehandlingen. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke personalet på vores sygehuse. De trækker hver dag et virkeligt stort læs for, at vi kan få patienterne igennem systemet til de fastlagte frister. Nu har indsatsen givet klare resultater, og det kan vi godt tillade os at være stolte af. Vi har stadig store udfordringer at løse, men behandlingen af kræftområdet går hele tiden fremad, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Ud over den hurtige indsats giver pakkeforløbene også retningslinjer for information til patienterne. Og alle patienter skal have en fast kontaktperson. Også det virker. Ikke alene personale, men også patienter er meget tilfredse med indførelsen af pakkeforløbene.

Pakkeforløbene blev indført den 1. april 2008. I første omgang omfatter de alene de fem mest aggressive og udbredte kræftformer (hoved-hals-kræft, tarmkræft, brystkræft, gynækologiske kræftformer, lungekræft). Ved året udgang vil pakkeforløbene gælde for alle kræftformer.

Pakkeforløbene er blevet til i en proces, hvor en række faglige arbejdsgrupper siden sidste år har været sat på en klar opgave: Beskriv det optimale forløb for en patient, hvor der er mistanke om en kræftsygdom. Og fortæl så, hvor hurtigt, det kan gennemføres, hvis alle nødvendige ressourcer er til rådighed.

De problemer, som regionerne står over for, ses især på kemo- og stråleområdet. Her opfylder de fleste sygehuse på tværs af regionerne ikke målene for, hvor lang tid de enkelte forløb må tage. For begge disse områder er ventetiden ifølge den første tilbagemelding fra regionerne to til fire uger. 

Årsagen til problemerne varierer fra region til region. Men generelt skal forklaringen findes i mangel på personale og apparatur. Regionerne vil samlet set blive udstyret med 48 nye scannere. Men der vil gå noget tid, før udstyret er købt, leveret, installeret og i fuld drift. I mellemtiden forsøger regionerne at løse problemerne ved at indgå aftaler med private og udenlandske leverandører. 

- Det er en spændende tid for dansk kræftbehandling. Helt nye tal viser, at flere overlever kræft og aktiviteten på kræftafdelingerne går i vejret. Nu kommer så den første status på pakkeforløbene fra regionerne, og den viser, at pakkerne er kommet godt i gang – især på det væsentligste punkt, nemlig at komme hurtigt frem til en diagnose. Der er stadig meget at gøre, men jeg letter på hatten for det personale, der trods ubesatte stillinger og sygeplejestrejke er godt i gang med at revolutionere kræftbehandlingen i Danmark. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi lige nu skaber grundlaget for, at endnu flere kræftpatienter vil overleve sygdommen i fremtiden, siger sundhedsminister Jakob Axel Nielsen.

Se status for implementering af pakkeforløb på Danske Regionernes hjemmeside.


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |