Skip navigation


Indenrigs- og sundhedsministeren støtter krav om bedre forløb for kræftpatienter

15-05-2007
PRESSEMEDDELELSE - Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen er enig med Kræftens Bekæmpelse i, at der skal fart på tilrettelæggelsen af forløb i effektive patientpakker, som sikrer, at kræftdiagnosen stilles tidligt, og patienten dermed kan komme hurtigt i behandling. Læs mere.

Sundhedsstyrelsen anbefalede allerede i 2005, at de daværende amter fik sat undersøgelserne for kræft i system i særlige pakker, som man har haft stor succes med i Vejle”, udtaler ministeren. ”Siden har vi bevilget 150 mio. kr. til bl.a. udvikling af bedre forløb, og nu er vi på vej med offentliggørelse af hele forløbstiden, så man kan se, hvor patienterne samlet kommer hurtigst igennem forløbet.”

De såkaldte interne ventetider, forventes offentliggjort inden sommer for en række livstruende sygdomme. De dækker hele den tid, der går fra sygehushenvisning til undersøgelserne er færdige, og behandlingen går i gang.

Lars Løkke Rasmussen ser problemet med de manglende pakkeløsninger som et eksempel på de udfordringer, som regeringen har sat på dagsordenen med den kommende kvalitetsreform: ”Kvalitetsreformen handler netop om at bruge ressourcerne mere effektivt i en tid, hvor penge ikke gør det alene, fordi der bliver færre hænder til flere opgaver. Derfor arbejder vi også i kvalitetsreformen med at tilpasse økonomien, så det bedre kan betale sig at planlægge effektivt – og vi foreslår, at regionerne opstiller konkrete mål for den samlede ventetid til fx kræftbehandling,” oplyser ministeren.

Kræftens Bekæmpelse har jo helt ret i, at det vil være ulykkeligt, hvis vi mister det på ventetiden, som vi har vundet på kvaliteten.”

I løbet af sommeren foretager Sundhedsstyrelsen et serviceeftersyn af Kræftplan II. ”Jeg har en klar forventning om, at det eftersyn vil vise, at regionerne er i fuld gang med at forbedre arbejdstilrettelæggelsen i kræftbehandlingen. Og jeg betragter Kræftens Bekæmpelses indspark som et nyttigt bidrag i processen”, slutter Lars Løkke Rasmussen.

Yderligere information: Kontakt kommunikationsmedarbejder i Indenrigs- og Sundhedsministeriet Martin Deichmann 40 82 06 37
 


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |