Skip navigation


56 millioner til alkoholramte familier

12-12-2014
NYHED - En lang rækker kommuner modtager nu 56 millioner kroner til at forebygge alkoholproblemer i familier. Forskning viser, at alkoholbehandling ofte virker bedre, når hele familien bliver inddraget.

Når mor eller far drikker, kan det have store konsekvenser for hele familien. Ikke mindst for børnene, der ofte mistrives og er i risiko for at udvikle psykiske og sociale problemer.

Omkring 120.000 børn vokser op i familier med alkoholproblemer, som kan give så psykiske belastninger, at det rækker helt ind i voksenlivet. Også for partneren til den drikker, kan det have store konsekvenser.

Derfor får 60 kommuner nu 56 millioner kroner til at styrke den familieorienterede alkoholbehandling, så det ikke kun er den, der drikker, der får hjælp, men hele familien.

Og det kan have stor betydning for, at den drikkende holder fast i behandlingen, og så skaber det bedre trivsel i familien, siger sundhedsminister Nick Hækkerup:

”Et alkoholmisbrug går ikke kun ud over den, der drikker, men hele familien. Derfor er det godt, at man ude i kommunerne nu får mulighed for at styrke den familieorienterede behandling, som ofte også er med til at forebygge tilbagefald for den, der drikker. Og ikke mindst kommer det til at gavne børnene.”

Pengene skal blandt andet gå til tidligere opsporing og henvisning af familier med alkoholproblemer og til uddannelse af alkoholbehandlere i kommunerne. Men også til at sikre, at de forskellige aktører omkring familien, eksempelvis pædagogen i børnehaven eller læreren i skolen, kan arbejde sammen omkring hjælp til familien. For jo flere, der samarbejder om at hjælpe disse familier, desto bedre virker det.

”Det kan have stor betydning for børnene, hvis de voksne, som er tæt på dem i det daglige, reagerer hurtigt, hvis der er problemer og kan iværksætte et samarbejde. Når både skole, daginstitution og kommune arbejder sammen, hjælper man børnene og familierne bedst muligt”, siger sundhedsministeren.

Fakta om de nye initiativer

  • 60 kommuner får nu 56 millioner kroner til at arbejde med familieorienterede alkoholbehandling og samle erfaringer med metoden.
  • Konkret skal midlerne gå til at øge den generelle kvalitet i alkoholbehandlingen på de kommunale alkoholbehandlingssteder. Det skal blandt andet ske ved, at kommuner arbejder sammen og bruger anledningen til at slå små enheder sammen for at få en størrelse, der kan levere en høj kvalitet.
  • Midlerne skal desuden bruges til at uddanne alkoholbehandlere i familieorienteret alkoholbehandling, hvor der ikke kun arbejdes med den, der drikker, men med hele familien. Hensigten er ligeledes, at der skal være tilbud om rådgivning til pårørende i tilfælde, hvor den, der drikker, endnu ikke er parat til at gå i behandling.
  • Endelig gives der midler til at styrke kompetencerne blandt frontpersonale, der møder familier med alkoholproblemer i børne-, social- og sundhedsforvaltningerne, så familierne får den hjælp, de har behov for.

Sidst opdateret 12-12-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |