Skip navigation


Sundhedsministeren besøger midtjyske sundhedssucceser

08-11-2013
NYHED – Sundhedsminister Astrid Krag drager i dag af sted på tur rundt til en række sundhedsprojekter i det midtjyske. Turen går til Holstebro, Herning, Randers og Syddjurs Kommuner.

Fire kommuner i det midtjyske får i dag besøg af sundhedsminister Astrid Krag, som er taget af sted for at se på en række udvalgte sundhedsprojekter. Formiddagen bliver tilbragt i Holstebro Kommune, hvor sundhedsministeren bl.a. får mulighed for at høre om kommunens forældrekursus ”Familie med Hjerte”, som har til formål at klæde kommende forældre bedre på til deres nye tilværelse.

”Jeg havde for nylig glæden af at kunne overrække prisen ”En god start i livet” til Holstebros forældrekursus for de meget imponerende resultater, og jeg glæder mig naturligvis til at møde nogle af de medarbejdere og ikke mindst familier, der har deltaget,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

I Holstebro skal sundhedsministeren også høre om erfaringerne fra projekterne ”Trivsel og sundhed på arbejdspladsen” og ”Læring der bevæger”, som på forskellig vis har fokus på at forbedre sundheden – både blandt medarbejdere på arbejdspladserne og blandt sygemeldte borgere.

Afslutningsvist bliver ministeren taget med på udflugt i Tinkerdal Besøgssted, et stort skovanlæg, som kommunen i samarbejde med Naturstyrelsen bruger i den sundhedsfremmende indsats over for blandt andre sygemeldte med stress eller depression, kræftramte i rehabilitering og socialt udsatte familier.

Efter endt skovtur og et besøg på Blå Kors Varmestue i Herning, går turen videre til Randers, hvor hun skal besøge Familiehus Randers. Her kan både børn, unge og forældre deltage i forskellige gruppeforløb og kursus.

”Jeg er særligt spændt på at høre om Familiehusets samtalegrupper for børn og unge med en psykisk syg forælder. Samtalegrupperne kan forhåbentlig være med til at give børnene en større forståelse og accept af deres egen livsituation og samtidig gøre dem bedre i stand til at bede om hjælp, når det er svært,” siger Astrid Krag.

Det sidste besøg falder i Syddjurs Kommune, hvor ministeren er inviteret til at besøge projektet ”En god start – sammen” – et forældrekursus, der ligesom det Holstebroske projekt skal være med til at forebygge usund livsstil hos forældre med små børn. Syddjurs er en ud af 10 kommuner på landsplan, der har fået midler fra satspuljen (2010-2014) til at tilbyde forældrekurset ”En god start – sammen”.


Sidst opdateret 08-11-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |