Skip navigation


100 mio. kr. til at løfte indsatsen for unge med erhvervet hjerneskade

03-05-2012
PRESSEMEDDELELSE – Styrket genoptræning og rehabilitering af unge, som har fået en hjerneskade.

Fra i dag kan regionerne søge midler fra en ny 100 mio. kr. pulje under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. De 100 mio. kr. stammer fra finansloven og er øremærket til at forbedre regionernes genoptrænings- og rehabiliteringstilbud for unge, som har haft en hjerneskade. Formålet er, at unge patienter med hjerneskade i størst muligt omfang generhverver deres tabte funktioner, så de på bedste måde kan klare dagligdagen, deltage i det sociale liv og eventuelt vende tilbage til uddannelse eller arbejdsmarked. 

 

De 100 mio. kr. kommer oveni den pulje på 150 mio. kr. fra finansloven for 2011, som primo 2012 er udmøntet til at styrke kommunernes genoptrænings- og rehabiliteringstilbud for patienter, som har haft en hjerneskade og efterfølgende har været igennem alvorlige sygdomsforløb.

For at få del i midlerne skal regionerne redegøre for, hvordan de vil sikre t værfaglig udredning og opfølgning i forhold til unge med erhvervet hjerneskade, samt, hvordan de vil sikre rådgivning af almen praksis og kommunerne samt af den enkelte unge og familien i forhold til den unges fremtidige muligheder.   

Sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag siger:  

”Indsatsen for at hjælpe et barn eller en ung, der har fået en hjerneskade, tilbage til et så normalt liv som muligt følger sjældent den lige og forudsigelige vej. Senfølger bliver ofte først synlige lang tid efter den episode, der forårsagede hjerneskaden. Jeg er derfor glad for at vi kan styrke opfølgningen for unge ramt af hjerneskade, og at vi kan styrke samarbejdet mellem sygehus, kommuner og almen praksis”. 

Se indkaldelse af ansøgninger - brev til regionerne  

 

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Jacob Meller Jacobsen, e-mail: jmj@sum.dk tlf. 72 26 95 21.


Sidst opdateret 03-05-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |