Skip navigation


Ny pulje skal styrke kommunernes indsats for hjerneskaderamte

18-05-2011
PRESSEMEDDELELSE – Nu udmøntes de 150 mio. kr., som regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne satte af til at forbedre indsatsen for hjerneskaderamte i forbindelse med finansloven for 2011. Til juni kan kommunerne søge midler fra en ny pulje under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Puljens formål er at styrke og forbedre kommunernes genoptrænings- og rehabiliteringstilbud for patienter, som har haft en hjerneskade og efterfølgende har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb.

Der er 150 mio. kr. i puljen. Dem satte regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne af til at forbedre kommunernes indsats for hjerneskaderamte i forbindelse med finansloven for 2011.

Kommunerne skal i deres ansøgninger redegøre for, hvordan de som led i deres løft af indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet vil trække på særlige den specialviden, som særlige hjerneskadetilbud ligger inde med.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Jeg er glad for, vi kan understøtte kommunernes arbejde med at sikre gode tilbud til hjerneskaderamte. Jeg er også glad for, at vi med den konkrete udmøntning af midlerne styrker samarbejdet mellem kommuner og specialtilbud på hjerneskadeområdet. På den måde vil den erfaring og viden, specialtilbuddene har oparbejdet gennem årene, også fremover komme hjerneskadepatienter til gode.”


Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt siger:

”Jeg er sikker på, at vi med udmøntningen af denne pulje styrker kommunernes i deres indsats over for hjerneskaderamte. Jeg er særligt glad for, at vi med midlerne også sikrer, at fx Vejlefjord og Center for Hjerneskade også fremover kan fortsætte det solide arbejde med at kvalificere den eksisterende viden om gode tilbud til hjerneskaderamte - til hjælp for kommunerne, hjerneskaderamte og deres pårørende.”


D. 15. juni 2011 offentliggør Sundhedsstyrelsen tre forløbsprogrammer for mennesker med traumatisk hjerneskade og tilgrænsende lidelser og apopleksi.
Samtidig vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkalde ansøgninger fra kommunerne om tilskud fra den nye pulje til løft af indsatsen for hjerneskaderamte.
På den måde kan kommunernes ansøgninger tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for hjerneskaderamte.


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Jacob Meller Jacobsen, 
tlf. 72 26 95 21
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17

Sidst opdateret 18-05-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |