Skip navigation


Støtte til sundhedsrum i de største byer

10-06-2011
PRESSEMEDDELELSE – Nu kan der søges om støtte til forsøg med sundhedsrum for de mest belastede stofmisbrugere. Ideen er på et og samme sted at tage hånd om misbrugernes forskellige problemer og samtidig afhjælpe de problemer, som misbruget påfører bestemte områder i de største byer.

Fra i dag kan der søges støtte hos indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder til forsøg med sundhedsrum til de mest udsatte og belastede stofmisbrugere i de største byer.

Med satspuljeaftalen for 2011 blev der sat 25,5 mio. kr. af til støtte til sundhedsrum, som det nu bliver muligt at søge.

Det er tanken, at de nye forsøg med sundhedsrum skal tage afsæt i de erfaringer, der allerede er gjort med sundhedsrummet på Vesterbro og med et projekt om øget sundhedsfaglig indsats for de hårdest belastede stofmisbrugere, som har kørt i bl.a. København, Aarhus og Odense.

Man må ikke fixe i sundhedsrum. Det er et værested, som samler sociale og sundhedsfaglige tilbud, så tilbuddene når ud til misbrugerne, i stedet for at misbrugerne skal opsøge hvert tilbud enkeltvis.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Det er vigtigt med åndehuller til så udsat en gruppe som stofmisbrugere, og det er netop, hvad sundhedsrummene skal være. Her får misbrugerne et værested, hvor de kan få hjælp til deres forskellige problemer, hvad enten de er sociale eller sundhedsmæssige. De kan f.eks. få renset sår, blive vaccineret mod leverbetændelse og få udleveret rene sprøjter og kanyler. Sundhedsrummet kan også fungere som indgang til stofmisbrugsbehandling og i det hele taget som brobygger til myndigheder og hospitaler. Samtidig kan sundhedsrummene forhåbentlig være med til at aflaste de kvarterer, der ellers er meget belastede af mange stofmisbrugere.”

De 25,5 mio. kr. er fordelt over 2011-2014.
Ansøgningsfristen er 31. august 2011, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventer at kunne give svar til ansøgerne inden udgangen af september.

Ansøgere kan være både kommuner, selvejende institutioner og partnerskaber mellem samme.

Læs mere om puljen, anvendelsesområde, kriterier, ansøgningsberettigede og praktiske oplysninger m.v.

Yderligere oplysninger
Specialkonsulent Lars Petersen, tlf. 72 26 95 80
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 10-06-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |