Skip navigation


Kommuner skal arbejde bedre i stedet for at arbejde mere

18-03-2010
PRESSEMEDDELELSE - De gode eksempler skal frem i lyset. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder ønsker en dialog med kommunerne om, hvordan de bliver bedre til at tage ved lære af hinanden.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder rækker hånden ud mod kommunerne. I forbindelse med KL’s topmøde ønsker han en dialog med kommunerne om, hvordan de kan levere et rimeligt serviceniveau til borgerne i en periode, hvor samfundskagen er skrumpet, og vilkåret er nulvækst.   

”Der bliver færre erhvervsaktive borgere til at betale skat og flere ældre borgere, der har brug for pleje og hjælp. Samtidig stiger antallet af anbragte og specialundervisningskrævende børn, skønt børnetallet falder. Det kræver god ledelse at løse den udfordring”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.   

Han peger på, at en af løsningerne for kommunerne er at tage ved lære af hinanden. Flere beregninger viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor meget undervisning, børnepasning og ældrepleje, de enkelte kommuner får ud af borgernes skattekroner.   

For eksempel kunne kommunerne tilsammen i teorien vinde 7300 fuldtidsmedarbejdere, hvis de bragte sygefraværet blandt deres ansatte ned på samme niveau som Lemvig Kommune.

Og hvis alle kommuner tilkendte førtidspension og fleksjob i samme omfang som den bedste femtedel af kommunerne i 2006-2007, så ville 11.800 flere personer være til rådighed for arbejdsmarkedet.          

”Jeg siger ikke, at det er let. Men jeg har tillid til, at kommunerne kan løfte opgaven, hvis de kommunale ledere skeler til de kommuner, der får mest ud af borgernes skattekroner”, siger Bertel Haarder”.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har foretaget en række beregninger, som viser, hvad kommunerne kan vinde, hvis de kommer på niveau med nogle af de bedste kommuner:

·          Hvis alle kommuner får sygefraværet ned på samme niveau som Lemvig Kommune, vil kommunerne tilsammen vinde 7300 fuldtidsmedarbejdere årligt.
Kommunerne kan vinde flere end 4.000 ekstra medarbejdere på fuldtid, hvis det gennemsnitlige sygefravær blev det samme, som fraværet i de 20 bedste kommuner.
Hvis niveauet blev som i den 40 . bedste kommune, ville det give flere end 1.000 flere medarbejdere.

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor: ”Fraværsstatistik for den kommunale og regionale sektor 2008” og egne beregninger ud fra tabel 11 vedr. kommuner, s.41-42 i publikationen. 
  

·          Hvis kommunerne bringer deres udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet ned på niveau med den 40. bedste kommune, kan de spare 400 millioner kroner.

Kilde: Regeringens Sundhedspakke 2009, Boks 3, side 17. 
  

·          Hvis alle kommuner tilkender førtidspension og fleksjob i samme omfang som den femtedel af kommunerne, der tilkendte det mindst i 2006-2007, så ville 11.800 flere personer være i spil på arbejdsmarkedet i løbet af to år.   

Kilde: AKF, Working Paper, Christophe Kolodziejczyk, Henrik Lindegaard Andersen, Kræn Blume Jensen og Signe Hald Andersen ”Kommunernes tilkendelse af førtidspension og visitering til fleksjob”. S.33 

(Bem.: Tallet på ca. 11.800 fremkommer som forskellen mellem det faktiske antal nytilkendelser og visiteringer i 2006/2007 i de kommuner, som indgår i undersøgelsen, dvs. 33.392 og det antal som ville fremkomme, hvis alle havde samme tilgang, som den femtedel, der tilkender og visiterer færrest, dvs. 21.573. Der er kun tale om ændringen for den analyserede to-årige periode, hvorfor tallet set over en længere periode kunne vokse sig en del større) 

Yderligere oplysninger: 
Søren Aagesen, chefkonsulent, tlf. 72 26 94 21 
Line Aarsland, pressechef, tlf. 72 26 94 08 mobil 24 40 74 71


Sidst opdateret 18-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |